Skeči poslovic
HKD (youtube)
HKD (youtube)
Kultura

Publicirani videoklipi sa skeči poslovic

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) je publiciralo na platformi youtube dva skeče poslovic. Hrvatske poslovice sakuplja autorica iz Cogrštofa Ana Šoretić, ka je priklani jeseni publicirala jur treti svezak s naslovom „Ki nosi, ne prosi“.

Ovu knjigu su prezentirali u novembru 2019. ljeta samo jedan jedini put, daljnje priredbe je koronavirusna pandemija onemogućila, je rekla Ana Šoretić.

Skeči poslovic
HKD (youtube)
Ana Šoretić u klipi daje uvod u knjigu poslovic „Ki nosi, ne prosi“

Pri lanjskoj priredbu na Schullerovom dvoru u Cogrštofu da je autorica čitala i druge tekste ne samo poslovice. Ada to nije bila klasična prezentacija novoga izdanja zbirke poslovic. Ostala čitanja da je morala otpovidati. „Čitanje u Domu susretov smo otpovidali sada jur po treti put“, ovako Ana Šoretić.

Skeči poslovic
HKD (youtube)
Knjiga poslovic je izašla koncem 2019. ljeta

Zbog toga je autorica jako zahvalna Hrvatskomu kulturnomu društvu, da su se poslovice mogle na ovakov način publicirati, iako pravoda elektronska prezentacija nije za prispodobiti s peršonskom.

Skeči poslovic
HKD (youtube)
Andrea Kliković i Ana Šoretić u skeču

Ana Šoretić da je pitala svojega muža i dva bivše glumce kazališne grupe Cogrštofa jeli bi sudjelivali pri igranju skečov. Svi da su bili odmah pripravni a snimao je konačno Dominik Tallian od HKD-a. Autorica je poslovice podilila po odredjenoj tematiki i onda sastavila dijalog za dvi ili tri peršone. Ovako da su nastali skeči poslovic, ki su u medjuvrimenu objelodanjeni u dvi videoklipi na youtube-kanalu HKD-a.