kronika

Riješena je provala u školu kuckov u Pajngrtu

Dva misece po provali u društveni stan škole kuckov u Pajngrtu je policija riješila slučaj. Tragi su peljali policiju do 29-ljetnoga muža iz matrštofskoga kotara. Osumljen muž je valovao zločin.

Teškim klepcom je prebušio oblok društvenoga stana. Iz blagajne je ukrao pineze.