smeće dugovanje u lozi, ko su ostavili bigunci
ORF
ORF
politika

Sve već biguncev dojde prik zelene granice

2020. ljeta su širom Gradišća uhapsili oko 3000 biguncev. U prvom kvartalu ovoga ljeta su u gornjopuljanskom kotaru uhapsili kih 700. Sve već biguncev dojde prik takozvane „zelene granice“ u Austriju. Zbog koronavirusne pandemije šleperi ubajdu klasične granične prelaze. Nova ruta pelja i krez veleopćinu Doljna Pulja – Frakanava.

Pogodjena općina trpi pred svim zbog ostatkov, ke bigunci ostavu u svoji prenoćišći, je rekla načelnica Angelika Mileder (ÖVP). Šleperi naime na ugarskoj granici pušću bigunce ki se pak piše otpravu prema zapadu. U lozi se preobliču i ostavu stvari ke im već nisu potribne.

smeće dugovanje u lozi, ko su ostavili bigunci
ORF
Bigunci ostavu čuda dugovanja u lozi.
smeće dugovanje u lozi, ko su ostavili bigunci
ORF
Lani pred Božići su nabrali 260 kil dugovanja u dolnjopuljanskoj lozi.
načelnica Angelika Mileder i općinski djelač sabiraju smeće u lozi
ORF
Načelnica Angelika Mileder i općinski djelač sabiraju smeće u lozi.

Lani pred Božići nabrali 260 kil dugovanja

Prvi put su vojaki lani oko Božić našli takovo mjesto u dolnjopuljanskoj lozi. Onde da je bilo kih 40 biguncev, je rekla Mileder. Ovi su ostavili majice, plundre, torbe, mobitele, vriće za spavanje kot i svega drugoga. Općinski činovniki su to pobrali i otprimili na deponiju Saveza za okolišni svit u Gornju Pulju. To je bilo oko 260 kil smeća. Za odstranjenje su morali platiti, je rekla načelnica.

Angelika Mileder načelnica veleopćine Frakanava-Dolnja Pulja
ORF
Načelnica Angelika Mileder (ÖVP)

Radio-tip:

Opširan prinos o problematiki s bigunci u sridnjem Gradišću morete čuti danas srijedu u radio-magazinu Širom barom od 18:15.

U Mučindrofu su štacionirani vojaki

U Gradišću su ukupno 554 vojaki u asistencijskoj službi. U Mučindrofu je momentano štacionirano vojakov, ki čuvaju zelenu granicu. To načelnica Angelika Mileder vidi jako pozitivno. Ali i stanovniki se krez zato ćutu sigurniji, ovako Mileder.

Gradišćanske općine ne moru čuda djelati protiv ilegalne migracije, to je u ruka policije i vojske. I u drugi gradišćanski općina na zelenoj granici je situacija spodobna.

vojaki asistencijska služba Gradišće loza Mučindrof
ORF
Vojaki i u veleopćini Frakanava-Dolnja Pulja čuvaju zelenu granicu.

Najveći dio biguncev je iz Bliskoga istoka

Najveći dio biguncev potiče iz Bliskoga istoka, pred svim iz Afganistana, Iraka i Sirije. Ruta pelja prik Turske dalje u Grčku ili Bulgariju i Rumunjsku. Teška politička i ekonomska situacija bigunce goni da napustu domovinu. Cilj su im Nimška, Švedska ali i Austrija.

karta ruta biguncev
ORF
Ruta biguncev u zapadne zemlje