načelnik Christoph Wolf (ÖVP) općinski tanačnik za okolišni svit Thomas Matković predsjednik društva za čuvanje okolišnoga svita Herbert Sinovac
općina Vorištan
općina Vorištan
kronika

Akcija čišćenja hatara u Vorištanu

Ljetos zbog pandemije nisu moguće široke akcije čišćenja hatara. Zbog toga su u Vorištanu pokrenuli osebujnu akciju, pri koj nudu stanovnikom općine odgovarajući alat za privatno čišćenje hatara.

U okviru ove akcije, ka će durati od 10. aprila do 8. maja moru zainteresirani ljudi primiti vriće, rukavice i klišće s poduženim držalom.

Spodobnu akciju su pokrenuli u Uzlopu. Onde će akcija početi 12. aprila i će durati pet dan dugo. U Stinjaki su općinski djelači preuzeli čišćenje hatara.