Onlinepredavanje 450 ljet Hrvati Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Povijest

450 ljet Hrvati u Novom Selu

Društvo za muzej i kulturu u Novom Selu je skupa s općinom Novo Selo inštaliralo youtube kanal prilikom 450. obljetnice doseljenja Hrvatov u Novo Selu. Na ovom kanalu je uz drugo publicirano i predavanje Radoslava Jankovića od Vazmenoga pandiljka.

Radoslav Janković je govorio o naseljenju „Male Hrvatske“ u 16. stoljeću.

Radoslav Janković
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa je predavao o naseljenju „Male Hrvatske“ u 16. stoljeću.

Radoslav Janković našao jačke i dokumente iz 450 naselj

Ta takozvana „Mala Hrvatska“ obuhvaća teritorij od današnjega Gradišća, dijele Dolnje Austrije s Bečom, dijele Štajerske, današnje Česke i Slovačke kot i Ugarske. Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa djela na hrvatskom jačkaru. Sabirao je jačke iz Hrvatskoga Jandrofa i okolice.

U svi ovi seli je Radoslav Janković našao dokumente i popise iz 450 naselj, kade su Hrvati živili odnosno još dandanas živu. Područje „Male Hrvatske“ od juga do sjevera je pokazao na već zemljopisnih karat, ke kanu objaviti u Hrvatski novina, tako Petar Tyran, od Društva za muzej i kulturu u Novom Selu.

Petar Tyran
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Petar Tyran od Društva za muzej i kulturu u Novom Selu je kratko predstavio plane svečevanja prilikom 450. obljetnice doseljenja Hrvatov u Novo Selo.

Cio red priredab nisu mogli realizirati zbog korone

Jur lani su kanili veliko svečevati, ar su 1570. ljeta prvi hrvatski doseljeniki došli u selo. Izdjelali su točan projekt s cijelim redom predavanj kot i kulinarskih, zabavnih, folklornih, muzičkih i crikvenih priredab, tako Petar Tyran. Nje zbog pandemije koronavirusa nisu mogli još realizirati, zato su nudili predavanje Radoslava Jankovića prik interneta. Predavanje je bilo uspješno.

Imali su 73 stalni gledatelji, a 150 ljudi je potom pratilo diskusiju. Gledatelji su bili iz Ugarske, Slovačke, Italije, Kanade i Hrvatske. „Ovo se je ispostavilo je jedan mogući put kako bi mogli nastaviti s ovimi predavanji. Jedan folklorni večer ili kulinarski večer virtualno načinit vjerojatno nima toliko smisla“, je rekao Petar Tyran.

Kanu publicirati znanstvena predavanja

Zato se kanu momentano koncentrirati na znanstvene dijele, kade ide u prvom redu za Novo Selo ali i za Gradišćanske Hrvate, ar se je čuda ča pozabilo ili ne znalo, tako Petar Tyran dalje. U vezi slavljem 450 ljet Novo Selo predvidjaju većjezičnu publikaciju s predavanji.

Pod adresom „450 ljet od doseljenja Hrvatov u Novo Selo“ ćedu na youtube kanalu sabirati sva predavanja. Jur je onde postavljeno malih prinosov i predavanje Radoslava Jankovića s nimškimi podnaslovi, tako Petar Tyran od Društva za muzej i kulturu u Novom Selu.

Onlinepredavanje 450 ljet Hrvati Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Radoslav Janković je pokazao područje „Male Hrvatske“ na već zemljopisnih karat.