Hrvatski centar nudi čitaonicu za dicu, youtube
Hrvatski centar
Hrvatski centar
Kronika

Hrvatski centar nudi online-čitaonicu za dicu

Hrvatski centar u Beču je na svojem youtube kanalu inštalirao čitaonicu za dicu. Povod je Austrijanski dan čitanja. Sada ćedu svaki utorak u pol sedmoj navečer publicirati čitanje naglasno.

Ovako da kanu dici približiti knjigu kot medij za upoznavanje književnoga svita ča da je važno za dičji razvitak, glasi u izjavi Hrvatskoga centra.

Utorak navečer ćedu Jelena Tyran i Nika Račić čitati priču o jako gladnoj gusinjki.