Hakovski večer s virtualnimi igrami
HAK
HAK
Kronika

Hakovski večer s virtualnimi igrami

Hrvatski akademski klub jur od lani priredjuje svoje tradicionalne hakovske četvrtke u virtualnom prostoru. Ali za otvaranje študijskoga semestra četvrtak, 4. marca su pripravili novi format. Po prvi put ćedu naime održati online-igranje.

Kot je rekao predsjednik HAK-a Aleksandar Vuković su pripravili različne interaktivne igre na hrvatskom jeziku. Ove igre da su se dijelom jur igrali u manjem krugu, kot na primjer Scribble. Pri ovoj igri jedan crta a drugi moraju ganjati ča crta.

Pripravili su i hrvatsku verziju igre Codewords, kade su ljudi podiljeni u grupe. U svakom teamu jedan razlaže neku rič a drugi moraju ganjati riči, ke su vezane uz tu rič ku ta osoba razlaže, tako Vuković.

Prednost ovoga načina online-igranja je da sami svoje riči za igru nutar davaju. To da je dobra mogućnost igranja na gradišćanskohrvatskom jeziku, je naglasio Aleksander Vuković.

Aleksandar Vuković
ORF
Predsjednik HAK-a Aleksander Vuković iz Pinkovca

Virtualni večer hrvatskih igar je otvoren za sve

Virtualnomu hakovskomu večeru s igrami se more priključiti svakim browserom a pri online čatu prik Zooma ćedu diliti linke za sudjelivanje. Na večer hrvatskih igar su pozvani svi zainteresirani, je rekao predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba Aleksandar Vuković. Virtualni semestarski opening s online igrami je četvrtak, 4. marca u 19.00 navečer.