Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl
Silvija Schuch
Silvija Schuch
gospodarstvo

Opet otvorena muzička trgovina Frankie´s

U Rasporku je opet otvorena muzička prodavaonica „Frankie´s“. Legendarnu trgovinu s kafićem je od 1982. ljeta peljao muzičar Franc „Frankie“ Barilić do svoje smrti 2018. ljeta. Sada je ju kćer Silvija Schuch skupa s mužem postavila na nove noge.

Na 200 kvadratnih metrov imaju špecijalnu trgovinu za klavire i gitare.

Feri Fellinger je poznao pokojnoga Frankieja Barilića

Kooperacijski partner im je Gerištofac Feri Fellinger i salon za klavire „Förstl“. Muzička grupa PAX je naime od svojega početka kod pokojnoga Frankieja Barilića kupovala a Feri Fellinger je i u Rasporku snimio svoju prvu kazetu s dičjimi jačkami.

Barilić je PAX-e ali i brojne druge muzičke grupe i muzičare podupirao i im pomagao. Bio je muzičar s dušom i tijelom i pionir na svojem području, je rekao Feri Fellinger.

Feri Fellinger
ORF
Feri Fellinger je imao dobre veze…
Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl Frankie Barilić
Silvija Schuch
… s pokojnim Frankiejom Barilićem.

U Gradišću nije čuda muzičkih trgovin

Kad je Silvija Schuch došla s idejom da bi opet otvorila trgovinu i da bi kanila kooperaciju sa Salonom klavirov, je to za Ferija Fellingera bilo po sebi razumljivo da ju podupira. Na jednu stran i zbog peršonskih kontaktov ali i zbog toga, ar je sjevernomu ali i cijelomu Gradišću potribna takova trgovina. Polag Ferija Fellingera naime u Gradišću manjkaju muzičke trgovine.

Sa smrću Frankieja Barilića je nastala velika škulja u toj branši, misli Feri Fellinger. On je jako gizdav da mu kupci iz Gradišća držu vjernost u svojem salonu klavirov u Beču. Ova kooperacija u Rasporku je ali pravoda dobra mogućnost u Gradišću ponuditi produkte salona, je rekao Fellinger.

 Frankie muzička trgovina kooperacija salon klavirov Förstl Silvija Schuch kćer
Silvija Schuch
Silvija Schuch sada pelja trgovinu skupa sa svojim mužem.
Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl
Silvija Schuch
U prodavaonici se moru nabaviti i isprobati različni instrumenti.
Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl
Silvija Schuch
U posebnoj sobi – u takozvanom showroomu – su izloženi klaviri.

Klaviri su izloženi i se moru isprobati

U trgovini Silvije Schuch su izloženi klaviri različnih vrstov. Zvećega su to akustični klaviri za početnike i hobby-pijaniste, ki pružaju mogućnost da se sviraju i prez zvuka u takozvanom silent modusu, ovako Fellinger.

U Rasporku se klaviri moru isprobati i interesenti dostanu stručno savjetovanje. Pri interesu se klavir more onde naručiti, a salon klavirov u Beču uredi sve drugo. Ada oni se skrbu za transport, servis, garanciju i tako dalje, razlaže Feri Fellinger.

Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl Frankie Barilić
Silvija Schuch
Frankie Barilić je jako rado svirao klavir.

Muzička trgovina Frankie´s

Trgovina je otvorena od pandiljka do petka od 9.00 do 18.00, kot i subotu od 9.00 do 12.00.

Silvija Schuch djelala skupa s ocem

Vlasnica Silvija Schuch je ljeta dugo djelala sa svojim ocem u prodavaonici i se je od njega naučila djelo. Po dvi ljeti pauze je sada srićna, da to more skupa sa svojim mužem dalje peljati. U trgovini se još i najdu originali ki spominjaju na čase, kad je nje otac još živio i peljao trgovinu.

U muzičkoj prodavaonici „Frankie´s“ postoji mogućnost za servis inštrumentov. Uza to moru interesenti kupiti različno muzičko dugovanje. Zvana toga nudjaju servis za tehniku za priredbe kot i prostorije za probanje i snimanje.

Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl
Silvija Schuch
Trgovina je u istoj zgradi kot je jur bila 1982. ljeta.

Frankie Barilić je i komponirao za različne muzičare

Frankie Barilić je umro 1. marca 2018. ljeta na posljedica raka u starosti od 69 ljet. Barilić je igrao u grupi NonPlusUltra na bezbroj priredab.

Zvana toga je i sam komponirao. Njegove najpoznatije jačke je napisao za Andya Borga i Mandy od grupe Bambies. Izobraženi učitelj Frankie Barilić je podupirao i mlade muzičare s instrumenti ili napravami za zvuk pri izgradnji njeve karijere.

Frankie muzička trgovina otvorena kooperacija salon klavirov Förstl Frankie Barilić NonPlusUltra
Silvija Schuch
Frankie Barilić je bio u grupi NonPlusUltra.