Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
ORF
Humanitarna inicijativa

25 ljet Pomoć direktno za Burkinu Faso

Ljetos je 25 ljet tomu, da je Stinjačan Ferenc Grandić pokrenuo svoju humanitarnu inicijativu za afrikansku zemlju Burkinu Faso. Umirovljeni stolar gradi škole, bolnice, stolarije, šlosarije i krojačnice a uza to kopa zdence za stanovničtvo ove zapadnoafrikanske zemlje. Koronavirusna pandemija pravoda otežava pobiranje milodarov.

Pri njegovom prvom putovanju u Burkinu Faso je Stinjačanu Ferencu Grandiću u ruka umrlo jedno dite. Ovo ga je toliko potreslo, da je 1996. ljeta, pokrenuo svoju humanitarnu inicijativu Pomoć direktno. Odonda umirovljeni stolar pobira milodare u Austriji.

Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Brošura informira o djelovanju inicijative Pomoć direktno za Burkinu Faso

Kontejner s dugovanjem za Burkinu Faso se puni

U dvoru Ferenca Grandića se je u zadnji miseci nabralo različnoga dugovanja, ko se još mora pregledati i popraviti za daljnje korišćenje. Djelatna pratež za ognjogasce i civi za gašenje, dar jednoga Stinjačana ki trži ognjogasnom opremom, šivaće stroje, ke su dostali od gimnazije Novi Grad, ali i bicikle, ke su ponudili različni poznanci, je preuzeo Stinjačan da bi je otprimio kontenerom u Burkinu Faso na mjesta, kade je jur pred frtalj stoljeća pokrenuo različne projekte s lokalnim stanovničtvom. Čim bude moguće se Grandić s pomoćniki opet kani otpraviti u Burkinu Faso.

Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF

U 25-i ljeti je Grandić već od 50 puti sam bio onde, da se osvidoči o napredovanju projektov. Zadnji put je to bilo 2018. ljeta. Potom najprvo zbog pogibeli džihadističkih teroristov, a pak zbog korone već nije bilo moguće. Pravoda Grandić, njegovi suradniki i prijatelji jur teško čekaju da bi opet sami otputovali u Burkinu Faso i na licu mjesta dobiti utisak o stanju projektov. Minulo ljeto je pravoda bilo jedno od najtežih za inicijativu, veli Ferenc Grandić.

Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF

Inicijativa Pomoć direktno

u radio-magazinu Širom barom, 24. februara u 18.15 na programu Radio Gradišće.

Inicijativi Pomoć direktno je važno da se darovani pinezi zaistinu stoprocentno hasnuju za pomoć. Kad na primjer letu iz Austrije u Burkinu Faso, si putne stroške svaki plaća iz vlašćega žepa, a osebujno važna je i kontrola svih vandavanj. Svaki dan dostaje aktualne informacije iz Burkine Faso.

Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Ferenc Grandić i Toni Jandrišić, ki je blagajnik društva Pomoć direktno, gledaju video o aktivnosti u Burkini Faso.
Zemljopisna karata Afrike
ORF

U ovi dani se je otvorila 53. škola, ku je realizirala inicijativa Pomoć direktno. Izgradnja škole stoji otprilike 30.000 eurov. Dojti do potribnih milodarov je za inicijativu mučno u času, kada nisu moguće dobrotvorne priredbe niti predavanja, pri ki moru stupiti u direktni kontakt s darovatelji. Toni Jandrišić iz Pinkovca se kot blagajnik skrbi za financije.

Fotostrecke mit 20 Bildern

Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF

Velik dio sredstav inicijativa investira u naobrazbu. Ali i akutna pomoć je potribna. Zbog promjene klime sa sušom i poplavami su u prošli ljeti u Burkini Faso imali slabe urodje, tako da Pomoć direktno organizira i hranu za lokalno stanovničtvo s tim da onde kupuju prosu, kukoricu i ulje. I kuhinja za siromahe se aktualno dalje pelja.

Inijcativa Pomoć direktno Stinjačana Ferenca Grandića za Burkina Faso
ORF
Burkina Faso na zapadu afrikanskoga kontinenta jedna od najsiromašnijih držav

Sa svojom ženom Hildom Ferenc Grandić medjutim još sortira čisto nove košulje, ke su predvidjene za bolesnike i bolesnice u bolnici u Kongusiju, jedne od trih, ke je zgradila inicijativa Pomoć direktno. 83-ljetni, ki je krez desetljeća u Burkini Faso doživio toliko lipih trenutkov ali i pogibelne situacije na primjer kad je teško ranjen pri prometnoj nesrići, kani nastaviti svoje djelo.