Logo Miseca hrvatskoga jezika
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Kultura

Počeo je Misec hrvatskoga jezika

Misec hrvatskoga jezika sada jur nekoliko ljet dugo priredjuju u Hrvatskoj i svagdir, kade se govori po hrvatsku. Pri tom se osebujno gleda na jednu od najvažnijih karakteristikov hrvatskoga nacionalnoga identiteta – na hrvatski jezik.

Ta manifestacija je počela 21. februara, na Internacionalni dan materinskoga jezika, koga je UNESCO proglasio 1999. ljeta, a završit će 17. marca na dan, kad je 1967. ljeta u zagrebački novina „Telegram“ objelodanjena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje je prilikom Miseca hrvatskoga jezika spomenuo, da je od 2013. ljeta hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, a to da je jedno od najvećih priznanj hrvatskomu jeziku. Zbog toga je Institut i pokrenuo manifestaciju Misec hrvatskoga jezika, da bi u zajednici europskih jezikov i nadalje čuvali hrvatski jezični, ali i nacionalni identitet kot najveću vridnost ku Hrvatska nosi u europsku obitelj.

Misal po zakonu rimskoga dvora 1483. ljeta
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. ljeta

U okviru Miseca hrvatskoga jezika svako ljeto svečuju 22. februara i Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Hrvatski sabor je proglasio ta dan na spomen prvoj tiskanoj hrvatskoj knjigi Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. ljeta.

Linki: