Renovacija farskoga centra Vulkaprodrštof
ORF
ORF
Kronika

Renoviraju farski centar u Vulkaprodrštofu

Farski centar u Vulkaprodrštofu, dom svetoga Franje, temeljito renoviraju i pregradjuju. Premjestit ćedu ulaz a obnovit ćedu vrata, obloke, vežu, sanitarne uredjaje, tla i zidi. Predvidjeno je i novo grijanje kot i izolacija.

Pokidob grijanje nije već dobro funkcioniralo, je bilo mrzlo u domu, a i kuhinja već nij odgovarala standardu, zato su se odlučili za renovaciju zgrade, je rekao desetnik i biškupski vikar Željko Odobašić o ovom projektu.

Renovacija farskoga centra Vulkaprodrštof
ORF
Prostorije već ne odgovaraju današnjemu standardu, zato je potribna renovacija doma svetoga Franje.
Željko Odobašić
ORF
Desetnik i biškupski vikar Željko Odobašić

Prostorije za faru, ali i za društva i privatne osobe

On si je pozvao seoske poduzetnike, da bi dali svoje predračune. Poduzetniki su se veljek identificirali s projektom, i su imali dobre ideje za pregradnju doma svetoga Franje.

Prostorije su u prvom redu mišljene za održanje susretov farnikov, farskih svečevanj, predavanj, svetih maš, biblijske runde kot i za bermanike i prvopričesnike, tako Željko Odobašić. Ali i društva je moru hasnovati kot i privatne peršone, ke kanu onde održati rodjendanske fešte i znamda još i pire.

Ufaju se i na potporu općine i vjernikov

Stroški pregradnje farskoga centra iznašaju oko 280.000 eurov. Fara Vulkaprodrštof ima sama oko 80.000 eurov na strani za renovaciju, a biškupija da će dati 60.000 eurov za pregradnju. Željko Odobašić se ufa, da će i općina Vulkaprodrštof financijelno podupirati gradjevinski projekt.

Uzato kani fara poslati informacijska pisma na stanovnike Vulkaprodrštofa i se ufa, da ćedu Vulkaprodrštofci isto nešto dati za dom, je rekao Željko Odobašić. S prvimi pripravnimi gradjevinskimi djeli su počeli lani u jeseni, a koncem maja kanu zgotoviti renovaciju doma svetoga Franje u Vulkaprodrštofu.

Renovacija farskoga centra Vulkaprodrštof
ORF
U glavnom ćedu firme iz Vulkaprodrštofa preuzeti renovaciju doma, ka će stati prilično 280.000 eurov.