Vijećnica u Vorištanu
Općina Vorištan
Općina Vorištan
Kronika

Vorištan kani sanirati i pregraditi tri zgrade

Općina Vorištan neće tribati pomoćni Covid-kredit vlade, iako posljedice koronavirusne pandemije otežavaju financijsku situaciju. Ipak kanu u selu ostvariti neke velike projekte. Vorištan je najzad platio svoj dug od 1,5 milioni eurov iz 2017. ljeta.

Zbog toga općina sada ima mogućnost realizirati projekte kot saniranje osnovne škole, ognjobranskoga stana i škole za jahanje, je izjavio načelnik Vorištana Christoph Wolf (ÖVP).

Vorištan kani sanirati i pregraditi tri zgrade
ORF
Osnovna škola u Vorištanu

Stroški saniranja škole za jahanje iznašaju milion eurov, zgotoviti kanu projekt oko Vazam. Nadogradnja ognjobranskoga stana i pregradnja osnovne škole su u fazi planiranja. Za svaki projekt je budžetirano oko 1,5 milioni eurov.