Granični kamen
ORF
ORF

Konačna granica

8. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

8. dio

Konačno fiksiranje granice je ležalo u ruka savezne komisije za crtanje granice (to je bio takozvani „Interalliierte Grenzziehungskommsion“). Komisiju su konstituirale različne zemlje svita, i to 27. julija 1921. ljeta.

Djelo te komisije se je na različne načine otežalo i zavlačilo. Ovde nisu mišljeni samo prvi i konačno nesrićni pokušaji priključenja s austrijanskimi žandari i financi, nego i situacija oko narodnoga glasovanja u Šopronu i male bune na granici, ke su se još u januaru 1922. ljeta dogodile – na primjer Lučmani ili Klimpuhi.

Različne predstave o peljanju granice

Dodatno je situacija za komisiju još teža nastala kad su Austrijanci i Ugri imali različne predstave kade ćedu konačno protegnuti granicu.

Različni predlogi za peljanje granice na sjeveru Gradišća
HKD

Predlog Austrije se je s najvećim dijelom orijentirao na toj liniji, ka se je predložila pri mirovni pregovori u Parizu, iako se je onde nek grubno fiksirala.

Na drugu stran su Ugri pokusili granicu odrinuti daleko u zapad današnjega Gradišća. Polag toga ugarskoga plana bi granica u sjevernom Gradišću tako bižala da bi na primjer sela kotno Halbturn i Volja (to je Wallern) ostala ugarska sela.

Gornja Pulja i Borta neka bi ostali kod Ugarske

U sridnjem Gradišću bi granica bižala još dalje zapadno, tako da bi sela Kerestur, Gornja Pulja i Livka (to je Lockenhaus) ostala kod Ugrov.

Najveće korekture su Ugri ali kanili dostignuti u južnom Gradišću: ovde su kanili granicu tako daleko u zapad odrinuti da bi Borta ostala ugarska. Po tom planu bi današnje Gradišće bilo oko jednu tretinu uže neg je danas.

Različni predlogi za peljanje granice na sredini i jugu Gradišća
HKD

Konačno Ugri svoje nakane ali nisu mogli skroz spraviti tako da se i današnja granica grubno orijentira na rezultati Mira iz Pariza. Kad se je to fiksiralo se je komisija mogla popast baviti s detaljiranimi pitanji finalnoga toka granice u različni seli.

Gradišće
ORF