Nova vinjeta za avstrijske avtoceste je jabolčno-zelena.
ASFINAG
ASFINAG
Promet

Rok za digitalnu vinjetu završava četvrtak

S 1. februarom valja nova vinjeta na austrijanski auto- i brzi cesta. Oni, ki kanu od onda imati valjanu digitalnu vinjetu, ju moraju najkašnje četvrtak naručiti. Digitalne vinjete naime funkcioniraju stoprv 18 dani po najavi.

ASFINAG upozorava da se more naručiti osebujan abo-servis za digitalne vinjete na ljeto. Pri ovom konzumenti ne tribaju svako ljeto naručiti novu, nego valjanost im se poduži automatski.

Apfelgrüne Vignette 2021
Asfinag

Vinjeta za 2021. ljeto je zelena.