Schnelltest für Schulen
APA/HERBERT NEUBAUER
APA/HERBERT NEUBAUER
Naobrazba

Testiranje školarov od pandiljka moguće

Polag informacijov od saveznoga ministra za naobrazbu, Heinza Faßmanna bi mogle škole od 25. januara korak po korak otvoriti svoja vrata za podučavanje. To ali još nije potpuno jasno. Medjutim je poznato da ćedu naručeni testi za školare i školarice u Gradišću stići dojdući vikend u škole.

Kot je rekla nadzornica za hrvatsko školstvo, Karin Vukman-Artner ćedu testi polag stanja srijedu otpodne dojdući pandiljak školarov i školaricam stati na raspolaganje. Iako onda još škole nećedu biti otvorene za podučavanje, moru test koristiti dica, ka su u okviru podvaranja u škola.

Roditelji ćedu moć doma testirati manju dicu

Testi da će se na različan način postupati. Teste za dicu osnovnih škol ćedu preuzeti roditelji. Oni ćedu dostati i informacijski list. Uputi, kako se načinji ta test, su snimljeni zvana toga na osebujnim video-u na homepage-u Ministartsva, ovako Karin Vukman-Artner. Uputni videofilm postoji i na hrvatskom jeziku.

Karin Vukman-Artner
ORF
Nadzornica za hrvatsko školstvo, Karin Vukman-Artner

Potribni potpisi za odredjenu starosnu grupu

Za školare i školarice u niži razredi viših škol da ćedu biti potribni potpisi roditeljev u pogledu na testiranje. Testi ćedu se pak onda odvijati u školi skupa s pedagogi i školskimi vračitelji, razlaže Karin Vukman-Artner dalje.

Za školare od 14 ljet početo nije potribna nikakova dozvola sa strani roditeljev. Teste ćedu načinjati samo onda ako to dite ili roditelj kani, ada na dobrovoljnoj bazi. Za sada je predvidjeno, da se testira pandiljkom, moguće da ćedu testiranje kašnje proširiti i na dva termine u tajednu.

Schnelltest für Schulen
APA/HERBERT NEUBAUER
Testi za školare i školarice da ćedu stići na vikend u gradišćanske škole

Testi su najprvo predvidjeni za školare i školarice. Pokidob je rezultat poznat po kih par minut bi bilo i dobro, ako bi učitelji i učiteljice mogli hasnovati ove postojeće teste, razlaže Karin Vukman-Artner dalje. Učitelji da su sada pozvani da sudjeluju pri masovni testi, ki u Gradišću još teču do nedilje, 17. januara.