svitske visti dica u školu
APA/Hans Punz
APA/Hans Punz
svitske visti

Škole naredno otvorene od 25. januara

Savezni ministar za naobrazbu Heinz Faßmann je rekao u razgovoru za radio stanicu Ö1 da ćedu škole naredno otvoriti 25. januara. A to isto samo korak po korak i s odredjenimi sigurnosnimi mjerami. U slučaju da bi se podužio lockdown, ki je za sada predvidjen do 24. januara, ćedu i škole ostati još dalje zatvorene.

Slalom-trke premjestili iz Kitzbühla u Flachau

Zbog sumlje slučajev infekcijov mutiranom varijantom koronavirusa u Jochbergu u Tirolu su premjestili dvi slalom trke u Flachau. Predvidjeno je bilo, da bi odvijali trke u Kitzbühlu dojdući vikend, ali Kitzbühl leži u blizini tirolskoga Jochberga.

Čemerni uvjeti u logori u Lesbosu imaju upliva na dicu

Konstantni čemerni uvjeti u logori za bigunce na grčkom otoku Lesbos peljaju do depresijov, atakov panike i noćne more kod dice. To javlja peljačica psihološkoga programa organizacije Vračitelji prez granic, Katrin Glatz-Brubakk.

svitske visti dica logor Lesbos
APA/AFP/Louisa Gouliamaki
Dica u logori u Lesbosu moraju živiti pod katastrofalnimi uvjeti.