fara Klimpuh pomoćna akcija Petrinja potres Hrvatska
privatna slika
privatna slika
pomoćna akcija

Klimpušci darovali pineze za Hrvatsku

I u Klimpuhu su na inicijativu privatnikov birali pineze za od potresov u Petrinji i okolici pogodjene ljude. Svega skupa su nabrali 9.935 eurov. Pineze su tri Klimpušci predali na licu mjesta u Hrvatskoj.

Na incijativu privatnih ljudi iz Klimpuha su stvorili komitet „Klimpuh i prijatelji – pomoć Petrinji i okolici“. U ime ovoga komiteta su dva dane dugo u farskom domu Klimpuha sakupljaju pineze.

fara Klimpuh pomoćna akcija Petrinja potres Hrvatska
privatna slika
Pineze su direktno predali obitelji u selu Umetići, ka je teško pogodjena od potresov.

Nabrali skoro 10.000 eurov za obitelj u Umetići

Nabranu svotu od 9.935 eurov je primila familija u selu Umetići u blizini Petrinje i Siska. Stan obitelji je teško uškodjen, tako da obitelj sada stanuje u staroj prikolici za stanovanje. Pineze su peršonski predali i se osvidočili o katastrofalni uvjeti tri muži iz Klimpuha.

fara Klimpuh pomoćna akcija Petrinja potres Hrvatska
privatna slika
Obitelj momentano živi u ovoj staroj prikolici za stanovanje, pokidob im je stan teško uškodjen.