maturanti Dvojezična gimnazija Borta
privatna slika
ORF
škola

Virtualni info-večer dvojezične gimnazije

Pedagogi Dvojezične gimnazije Borta pozivaju četvrtak na virtualni informacijski večer za buduće školare i njeve roditelje. Informacijski dio u hrvatskom jeziku će početi u 17.00 i će durati do 18.30. Po tom ćedu slijediti informacije o dvojezičnom, ugarsko-nimškom podučavanju, ki će durati do 20.00.

Najave na e-mail adresu:

s109036@bildung.gv.at

Najave za ov digitalni informacijski večer su potribne. Ove se moraju poslati e-mailom. Po najavi ćedu zainteresirani primiti lozinku za pristup na takozvani zoom-meeting.