pomoć za prijatelje akcija fara Pinkovac potres Hrvatska uškodjena crikva
Darko Banfić
Darko Banfić
pomoćna akcija

Osebujna humanitarna akcija fare Pinkovac

Pod geslom „Pomoć za prijatelje“ je fara Pinkovac inštalirala vlašći konto za pomoć ljudem u fara Žažina, Farkašić i Mala Gorica u Hrvatskoj. Ova sela su teško pogodjena od posljedic serije potresov. Vezu ovim faram je postavio brat farnika u Pinkovcu, Darko Banfić. On je bio dugoljetni farnik u ovi spomenuti fara.

Fara Pinkovac u koj je Josip Banfić farnik, ima jur duga ljeta prijateljske veze i s farom Rude, u koj je farnikov brat Darko Bankić sada duhovnik. Ipak ima još svenek veze k ljudem u odzgor spomenutim selam, kim ćedu pomoći, je rekla Marijana Wagner iz Pinkovca.

pomoć za prijatelje akcija fara Pinkovac potres Hrvatska
Darko Banfić
Potresi su teško uškodili domaće stane ljudi.

Pomoć ide ljudem direktno za popravljanje škodov

Pinezno podupiranje ćedu dostati ljudi direktno, kim su pri potresi teško uškodjeni stani. To da su zvećega starji ljudi, ki nisu kanili ili mogli ostaviti svoje uškodjene stane i projti u kontejnere, je rekla Marijana Wagner. Na primjer znaju za jednu stariju ženu, ka sama živi i sada iz straha spi pod stolom.

Pinkovčani su mislili, da ako skupa s onimi ljudi doživu lipa vrimena onda im moraju pomoći i u teški časi, razlaže Wagner. Oni da naime pršonski poznaju brojne ljude, ki su pogodjeni.

Uz brojne stane je teško uškodjena crikva i uz drugo se je zrušio turam. Ondešnji kantor je pri jednom potresu bio u crikvi i njega su već samo mrtvoga mogli spasiti iz ruševin, razlaže Marijana Wagner.

pomoć za prijatelje akcija fara Pinkovac potres Hrvatska uškodjena crikva
Darko Banfić
Potres je zrušio turam ove crikve.

vlasnik konta:
Pfarre Güttenbach
IBAN:
AT47 3302 7000 3050 8071
Namjera:
Erdbebenhilfe Kroatien

Darovanje „Pomoć za prijatelje“ do 24. januara

Pineze moru ljudi darovati na osebujni Caritas konto fare Pinkovac do 24. januara. Rok je za to tako kratak, ar je pravno dost komplicirano inštalirati posebne konte za ovakove akcije, razlaže Wagner. Ovim rokom moru pinezne dare ljudi pak laglje identificirati za ovu akciju, tako Wagner.

Zvana toga ćedu tako i friže moć predati pineze, ar pomoć im je sada jako potribna, misli Wagner. Pineze ćedu onda predati Darki Banfiću, ki će je peršonski predati pogodjenim ljudem u fara Žažina, Farkašić i Mala Gorica.

Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Konvoj gradišćanskih ognjogascev je u prošli dani otprimio dugovanje u pogodjenu regiju.

Gradišćanski Hrvati štartali brojne akcije za Hrvatsku

Gradišćanski Hrvati su u ovi dani organizirali različne humanitarne akcije za žrtve potresov u Hrvatskoj. Na primjer pobira koordinacijski odbor Gradišćanskih Hrvatov za bolnicu u Sisku. I u hrvatski seli u Ugarskoj su pobirali dare. Iz brojnih gradišćanskih općin su ognjogasci jur otprimili dare u pogodjene općine u Hrvatskoj.