Melanie Balasković moderatorica DDH Dobar dan Hrvati
ORF
ORF
ORF Gradišće

Melanie Balasković minja Caritasu

Dugoljetna urednica i moderatorka ORF-a Gradišće, Melanie Balasković će napustiti ORF i će minjati u dijecezu Željeznu i Caritasu Gradišće. Nove zadaće će preuzeti jur u februaru.

Melanie Balasković je rodjena u Vincjetu. Gradišćanska Hrvatica je u toku od svoje prik 20-ljetne karijere u ORF-u Gradišće djelala i za Redakciju za narodne grupe. Do zadnjega je moderirala televizijsku emisiju Dobar dan Hrvati.

Melanie Balaskovics
ANDI BRUCKNER
Već od 20 ljet je Melanie Balasković djelala za ORF-Gradišće.

Moderirala različne TV-emisije

Bila je i moderatorka većjezične televizijske emisije Servus Szia Zdravo Del Tuha. Širom Gradišća je poznata uz drugo krez svoje djelovanje kot moderatorka dnevnoga televizijskoga magazina Burgenland heute i dnevnih visti u radiju.

Od 2019. ljeta je Balasković u ORF-u Gradišće koordinirala akciju Svitlost u škurinu. To da joj je i konačno dalo poticaj za veći angažman na socijalnom i karitativnom području, je rekla Melanie Balasković.

Melanie Balaskovics Sterntalerhof
ORF
Dvoja ljeta je Vincječanka koordinirala akciju Svitlost u škurinu za ORF-Gradišće.

Multimedijalna komunikacija dijeceze i direktorica Caritasa

Ona će od februara biti nadležna za izgradnju odiljenja za multimedijalnu komunikaciju u dijecezi Željezno s osebujnim težišćem na narodne grupe. Nadalje će preuzeti komunikacijske posle gradišćanskoga Caritasa, čije peljačtvo će kot direktorica preuzeti ljetos u ljeti. Melanie Balasković će nasljediti kot direktorica Caritasa Gradišće Edithu Pinter, ka će kandidirati za prezidij austrijanskoga Caritasa.