Kohlmeise
BirdLife/Lisa Lugerbauer
BirdLife/Lisa Lugerbauer

Sve manje sinic u vrtu

Prva bilanca akcije brojidbe ptic u organizaciji BirdLife Austrija kaže da je sve manje sinic u vrti. Najpopularnija ptica širom Austrije je rebac. Do sada su suradniki organizacije BirdLife predjelali podatke od kih 14.400 promatračev ptic.

Konačna bilanca će biti poznata 18. januara. Od 8. do 10. januara su ljudi bili pozvani da jednu uru dugo promatraju i zabilježu ptice u svojem vrtu.