Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Pomoćna akcija

Pomoć u Hrvatskoj dobro primljena

Austrijansko veleposlanstvo u Hrvatskoj na čelu s rodjenim Pandrofcem, Markom Vuketićem, je u ovi dani i zaposleno odvijanjem različnih humanitarnih akcijov iz Austrije u hrvatske regije, ke su pogodjene od serije potresov.

Marko Vuketić je i pratio dolazak konvoja iz sjevernoga Gradišća, pri kom su sudjelivali i ognjobranci iz Uzlopa, Cindrofa, Celindofa, Vulkaprodrštofa, Trajštofa, Štikaprona i Vorištana.

Marko Vuketić pozdravlja u Sisku ognjogasce iz Gradišća
Ognjogasci sjeverno Gradišće
Veleposlanik Marko Vuketić s ognjogasci iz sjevernoga Gradišća u Sisku

U teretnjaki i ognjogasni vozila su doprimili kih 90 tonov materijalnoga dugovanja u regiju oko Siska. Marko Vuketić ističe brzu i eficijentnu pomoć sa strani Austrije.

Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Iz Gradišća se je ganuo konvoj s 19 vozil u Hrvatsku

Austrija je bila odmah pripravna za pomoć

Prik mehanizma civilne obrambe Europske Unije su poslali prik 80 kontejnerov za stanovanje. Pri tom su pomogli i ognjobranci iz Beča, Štajerske i Dolnje Austrije.

A pred svim gradišćanski ognjobranci su se odmah javili da bi i oni odvezli humanitarnu pomoć u od potresa pogodjene regije. Kad je došao konvoj od 19 vozil u Sisak su bili jako dobro primljeni.

Marko Vuketić da je kot Gradišćanac isto posebno gizdav na ognjobrance iz Gradišća. Mnogo ljudi iz Hrvtaske su se kod veleposlanstva zahvalili za pomoć iz Austrije. Veleposlanstvo samo da je pomoglo kod tranzita.

Fotostrecke mit 8 Bildern

Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Humanitarna transport iz sjevernoga Gradišća na putu u selo Topusko
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Prilično 19 vozil je bilo potribno za humanitarni transport iz različnih sel sjevernoga Gradišća
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Humanitarni transport iz sjevernoga Gradiša
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Humanitarni transport iz sjevernoga Gradiša je stignuo u Sisak
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Humanitarni transport iz sjevernoga Gradiša je stignuo u Sisak
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Humanitarni transport iz sjevernoga Gradiša je stignuo u Sisak
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Humanitarni transport iz sjevernoga Gradiša je stignuo u Sisak
Marko Vuketić pomoć Austrija
Austrijansko Veleposlanstvo u Hrvatskoj
Crikva Unebozeća BD Marije u Gori

Važna je ciljana i dugoročna pomoć

Važno je da se ciljano pomaže i da imaju pomoćniki partnere za koordinaciju, kot su to na primjer organizacije kot Črljeni križ u Hrvatskoj i Austriji ili Caritas. Važno je i da se pak i dugoročno pomaže. To je na primjer pinezna pomoć, s kom se moru financirati dugoročni projekti.

Jedan takov projekt je ponuda psihosocijalne službe od Austrijanskoga črljenoga križa. Jer aldovi potresa da su dijelom i jako traumatizirani, jer zemlja se onde još dalje giblje, to da je za ljude onde jako velik psihičan stres, tako Marko Vuketić, veleposlanik Austrije u Hrvatskoj.

Več humanitarnih akcijov iz Gradišća

Iz Gradišća su projdući vikend krenuli različni pomoćni transporti u Hrvatsku. I ognjogasci iz Dolnje Pulje su skupa s ognjogasci iz Fileža u četiri auti transportirali sakupljana pomoćna sredstva u Sisak. Isto je krenuo humanitarni konvoi iz južnoga Gradišća, kom su se pridružili ognjogasci iz Vincjeta i Čajte.

Fotostrecke mit 18 Bildern

Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Humanitarni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjogasno društvo Dolnja Pulja
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Pomoćni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjobransko društvo Filež
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Humanitarni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjogasno društvo Dolnja Pulja
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Humanitarni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjogasno društvo Dolnja Pulja
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Humanitarni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjogasno društvo Dolnja Pulja
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak
Humanitarni transport ognjogascev iz Dolnje Pulje i Fileža
Ognjogasno društvo Dolnja Pulja
Humanitarni transport ognjobrancev iz Dolnje Pulje i Fileža u Sisak

I iz željezanskoga i iz gornjopuljanskoga kotara ćedu u dojdući dani krenuti daljnji pomoćni transporti u Hrvatsku.