Tamburaški orkestar Pandrof
ORF
ORF
Jubilej

Tamburaško društvo Pandrof slavi 50 ljet

U radio emisiji Mahlzeit Burgenland su pandiljak bili gosti skladatelj i aranžer Feri Janoška i muzički peljač Tamburaškoga društva „Ivan Vuković“ u Pandrofu, Hanzi Maszl. Razgovarali su se uz drugo i o 50. jubileju postojanja orkestra. Društvo je izdalo prilikom jubileja dva duple albume.

Na četiri CD-i su publicirali uživo snimljene koncerte od 2016. do 2019. ljeta. Cijela produkcija stoji u kontekstu 100. obljetnice utemeljenja Gradišća 2021. ljeta. Umjetnički peljač orkestra Hanzi Maszl je rekao o jubileju i najnovijoj produkciji Tamburice Pandrof, da su kanili predstaviti šarolik repertoar različnih muzičkih stilov. Neki muzički kusići da su na prvi pogled znamda i neobični za tamburaške grupe, on ali da misli, da se znaju šlageri, klasični kusići kot i suvrimena i filmska muzika isto tako svirati na tambura kot narodne jačke.

Johann Maszl und Ferry Janoska
Feri Janoška i Hanzi Maszl su bili gosti u emisiji Mahlzeit Burgenland

Vrhunac dobitak zlatnih medalijov pri festivali u Osijeku

Vrhunac grupe je sigurno bio dobitak četirih zlatnih medalijov pri Medjunarodni festivali umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. Četvrtu ovih medalijov su dobili 2010., tako Hanzi Maszl. On se ufa, da će u budućnosti ki od muzičarov grupe preuzeti peljanje orkestra, tako da bi se on kada mogao već i već povući najzad iz društva.

Na četiri novi CD-i Tamburice „Ivan Vuković“ iz Pandrofa su snimili 68 jačak različnih žanrov. Orkestar ima 22 aktivne kotrige.