potres Sisak
hrt.hr
Ognjogasci Uzlop
Pomoćna akcija

Uzlop i Petrovo Selo podupiraju žrtve potresa

Po seriji jakih potresov u Hrvatskoj početkom ovoga tajedna, ki su teško pogodili Petrinju, Glinu i Sisak, su različne države, organizacije i društva pokrenule pomoćne akcije. I Uzlop pomaže.

Ognjogasci Uzlopa organiziraju pomoćni transport za žrtve potresa u Hrvatskoj. Transport će krenuti 10. januara, ada dojduću nedilju. Ljudi su pozvani da daruju trajnu hranu, dugovanje higijene ali i električne grijače.

Dari se moru doprimiti od dojdućega četvrtka do subote svenek navečer na parkirališće ognjogasnoga stana u Uzlopu.

Gradišćanski Hrvati u Ugarskoj isto pomažu

Subotu jutro se je ganula humanitarna pomoć sambotelskoga Caritasa u Hrvatsku, ka se je nadopunila s dari iz Petrovoga Sela. U Ugarskoj i Hrvatska državna samouprava organizira financijsku pomoć za žrtve potresa.

Sa strani Gradišćanskih Hrvatov u Austriji jur teče akcija pobiranja pineznih darov za pomoć bolnici u Sisku, ka je teško pogodjena od potresa.