Fred Hergović odlazi iz Zemaljskoga študija ORF-a u Željeznu
ORF
ORF
ORF

Fred Hergović se je oprostio iz ORF-a

S koncem 2020. ljeta je dugoljetni peljač Redakcije za narodne grupe ORF-a Gradišće, Fred Hergović napustio ORF. Študirani ekonom je 33 ljeta djelao u Hrvatskoj redakciji, a od toga je 15 ljet dugo peljao onu redakciju, ka producira program u radiju, televiziju i internetu za narodne grupe Hrvatov, Ugrov, Romov, Čehov i Slovakov.

Fred Hergović je odrasao u Frakanavi i je po gimnaziji u Željeznu študirao na Ekonomskom sveučilišću u Beču. 1987. ljeta je počeo djelati kot slobodni suradnik u Hrvatskoj redakciji.

Fred Hergović
ORF
Fred Hergović je od 2005. ljeta peljao Redakciju za narodne grupe u ORF-u Gradišće

Prik 30 ljet u službi gradišćanskohrvatskoga žurnalizma

Redakcijska svakidašnjica je ončas izgledala potpuno drugačije neg danas. Analogne aparature i izvještaj čisto prez pomoći interneta je bio standard. Tako da je potribno bilo znatno već časa za produciranje prinosov. Uz različne radio emisije i svakodnevni Hrvatski Žurnal je svakotajedna emisija „Dobar Dan Hrvati“ za cijelu narodnu grupu nastala fiksna točka nediljnoga otpodneva pred televizorom. Hergović je emisiju sprohadjao prik 30 ljet. Tako i prilikom jubileja 2019. ljeta.

Grupna fotografija prilikom svetačnosti 30. obljetnice magazina „Dobar dan Hrvati“ 2019. ljeta
ORF
Sadašnji i bivši suradniki Hrvatske redakcije prilikom svetačnosti 30. obljetnice magazina Dobar dan Hrvati

Važnost i izazov novinarskoga djela za narodnu grupu

„Ja sam imao tu sriću, da sam stoprocentno sa srcem i dušom i jako rado djelao, i naravno je to teško, kad tako važan dio svojega života ostaviš za sobom“, je rekao Fred Hergović. Djelati s kolegi skupa na jednom produktu da je bilo jako lipo. Njemu i cijeloj redakciji da je svenek bilo svisno, kako važno je to djelo za narodnu grupu. „Emisije su eminentno važne i za Hrvate, Ugre, Rome, Čehe, Slovake i Slovence, ar su takorekuć najsuvrimenije ča narodne grupe imaju“, ovako Hergović.

Fred Hergović s cutterom Thomasom Bonfertom pri montaži televizijskoga prinosa
ORF
Fred Hergović s cutterom Thomasom Bonfertom pri montaži televizijskoga prinosa
Karikatura Freda Hergovića, ku je napravio Petar Palković za Hrvatske Novine
ORF
Karikatura šefa Hrvatske redakcije iz pera Petra Palkovića, karikaturista Hrvatskih Novin

Sadržajno da je njemu i njegovim prethodnikom svenek ležalo na tom, da integriraju čim već različne institucije, ljude i strujanja u programu. Od svega početka, kad je još vladao komunizam u Ugarskoj i Slovačkoj, da je Hrvatska redakcija izvještavala i o Hrvati u Ugarskoj i Slovačkoj, ne samo o Hrvati u Gradišću i Beču, a po sebi razumljivo i o tom ča se dogadja u Hrvatskoj. „Važno je, da smo platforma za sve Hrvate, bilo kade živu“, zaključio je Hergović.

Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće
ORF
Hrvatska redakcija u Zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu

S druge strani da je i jako naporno, kad znaš da moraš svaki dan ča novoga producirati, svaki dan radio, internet i jednoč u tajednu televizijsku emisiju, da je takorekuć za emisijom svenek i pred emisijom. Polag toga mu je, ovako Hergović, svenek bilo važno, svaki dan nuditi dobar program. To da je bio najveći izazov.

Književnost na nimškom i hrvatskom jeziku kot velika strast

60-ljetni Hergović živi u Svetoj Margareti sa svojom hižnom družicom Sabrinom, ka je zaposlena u Literarnom stanu Matrštof. S njom ga i povezuje ljubav za književnost. 1988. ljeta se je pojavio Hergovićev svezak nimških i hrvatskih pjesam s naslovom „Staubsaugen“.

Dvojezična zbirka pjesam Freda Hergovića „Staubsaugen“
ORF
Zbirka pjesam „Staubsaugen“ je izašla u nakladi Kanica 1988. ljeta
Fred Hergović
ORF
Za Freda Hergovića je počelo novo razdoblje
Webstranica Freda Hergovića s pjesmami
ORF
Webstranica Freda Hergovića

Medjutim autor publicira svoje eseje i pjesme na vlašćoj webstranici. Po oproštaju iz službe kod ORF-a se Hergović kani opet jače posvetiti pisanju.