Guslačica Lara Kustrić
ORF
ORF
Muzika

Lara Kustrić pri Novoljetnom koncertu

Petak dopodne ćedu Bečanski filharmoničari opet razveseliti svoju publiku Novoljetnim koncertom iz Bečanskoga Musikvereina. ORF će ga prenositi uživo u već od 90 zemalj svita. U orkestru Filharmoničarov će po prvi put svirati guslačica Lara Kustrić, mlada Gradišćanska Hrvatica s korijeni u Novom Selu.

Kot svako ljeto će pri Novoljetnom koncertu Bečanskih filharmoničarov opet zaglušati „Na lipom plavom Dunaju“ Johanna Straußa sina, ali i mnoga druga djela Johanna Straußa oca, Franz von Suppèa, Josefa Straußa, Carla Zellera, Carla Millöckera i Karla Komzáka.

Konzertsaal Musikverein
APA/Dieter Nagl
Proba Bečanskih filharmoničarov za Novoljetni koncert

U televiziji i radiju

Novoljetni koncert će ORF prenositi uživo 1. januara u 11.15 na televizijskom programu ORF 2 i u radiju Ö1. ORF III će koncert emitirati isto 1. januara u 20.15. Ov put će se ov najvažniji muzički dogodjaj prvoga dana novoga ljeta odvijati prez publike u dvorani.

Premijera za guslačicu Laru Kustrić

Po prvi put će pri Novoljetnom koncertu u grupi prvih violinov, ke su placirane u orkestru na livoj strani zgora, siditi i 26-ljetna Lara Kustrić. Za mladu guslačicu se je tim ispunila velika sanja. S 1. septembrom 2020. ljeta je ona kotrig orkestra Državne opere Beč odnosno Bečanskih filharmoničarov. U aprilu lanjskoga ljeta se je bila naticala za slobodno mjesto i se zaistinu probila. Ljeto dan dugo je u orkestru zastupala kolegicu u karenciji, a i ranije je bila angažirana kot zamjenica onde.

Guslačica Lara Kustrić
ORF
Lara Kustrić se je s 26-imi ljeti ispunila sanja igrati u renomiranom orkestru Bečanskih filharmoničarov
Bečanski Musikverein zvana
ORF
Bečanski Musikverein je sada djelatno mjesto guslačice Lare Kustrić

Lara je odrasla u jako umjetničkoj obitelji. Nje otac Georg Kustrić je glumac i muzičar, a tri ljeta starji brat Luka se je kot dite počeo učiti gusle i je danas profesionalni guslač. U ovoj atmosferi je i sedamljetna Lara otkrila svoju strast za gusle. Jur vrijeda se je Lara Kustrić odlučila za karijeru kot guslačica.

Lara Kustrić s osmimi ljeti pri Adventskom koncertu u Novom Selu
ORF
Lara Kustrić s osmimi ljeti pri Adventskom koncertu u Novom Selu

Izobrazbu je stekla uz drugo na Sveučilišću za muziku u Beču, na Univerzitetu umjetnosti Grad, na institutu Gornje Šice i na Hauerovom konzervatoriju u Novom Mjestu. Svaku slobodnu minutu vježbati je za odličnu školaricu bilo po sebi razumljivo.

Snimanje za film prilikom 100. rodjendana Gradišća

Mlada guslačica Kustrić će 1. januara nastupiti i u filmu prilikom 100. obljetnice Gradišća, ki će se kazati u pauzi Novoljetnoga koncerta. Film „Happy Birthday, Burgenland! 1921-2021“ je zapravo muzičko putovanje na najlipša mjesta najmladje savezne zemlje Austrije. Philharmonic five, kvintet unutar Filharmoničarov, u kom Lara Kustrić isto sudjeluje, je za ov film svirao na trgu vijećnice u Rušti i na brodu na Niuzaljskom jezeru.

Guslačica Lara Kustrić s ansamblom Philharmonic Five na trgu vijećnice u Rušti
ORF
Muzičari na trgu vijećnice u Rušti
Primaš Tibor Kováč i guslačica Lara Kustrić sviraju na brodu na Niuzaljskom jezeru
ORF
s liva: Tibor Kováč i Lara Kustrić pri snimanju filma na Niuzaljskom jezeru