svitske visti koronavirus
Getty Images/BlackJack3D
Getty Images/BlackJack3D
Retrospektiva

Retrospektiva 2020. ljeta

Hrvatska redakcija svako ljeto sastavlja retrospektivu. Glavne dogodjaje 2020. ljeta smo saželi u šest kategorijov, i to crikva, politika, kultura, školstvo, korona i kronika.