Fermentiranje povrća
ORF
ORF
Recept

Fermentiranje s Jorgosom Kostomirisom

Proces, kim u povrću ostanu svi vitamini, kim povrće nastane dugotrajno i zbog koga se povrće lako probavi – se zove fermentiranje. Cogrštofski kuhar Jorgos Kostomiris nam je pokazao nekolike načine, kako more fermentirati povrće ali i sadje.

Cogrštofac Jorgos Kostomiris je po ocu Grk, hrvatski se je naučio stoprv u mladosti u tamburaškom društvu domaćega sela. Študirao se je arhitekturu i ljeta dugo je organizirao priredbe. S 33imi ljeti je minjao svoje zvanje i se počeo učiti za kuhara. Ovu izobrazbu je pred kratkim završio i se ovim zvanjem osamostalio.

Fermentiranje povrća
ORF
Jorgos Kostomiris

Čisto djelati ali ne sterilno

Kod fermentiranja je važno, da se čisto djela. Ali ne mora biti sve sterilno. Tako naprimjer nije potribno, da bi se sterilisirala stakalja, u ki se kani fermentirati povrće. Ar sterilizacijom da se zniču i mikroorganizmi, ki su za fermentaciju jako važni.
Za 300 gramov fermentiranih mrkvov je potribno, 240 gramov vode, 11 gramov soli i malo česna i nekoliko listov lovora.

Fermentiranje povrća
ORF
300 g mrkvov, 240 g vode, 11 g soli, česan i lovor
Fermentiranje povrća
ORF
Mrkve u salamuri

Staklo se pak potpuno napuni salamurom i se samo lako zatvoreno postavi za neko vrime u škuri ormar. Za nekoliko tajedan se more fermentirana mrkva jisti.

Kod fermentiranja važno se držati točno na količinu

Za fermentiranje su i vage važne. Od soli se naime izvažu svenek dva procenti težine povrća.
Za 500 gramov kelja se zame 10 gramov soli i malo čilija.

Fermentiranje povrća
ORF
500 g kelja, 10 g soli i malo čilija
Fermentiranje povrća
ORF
Kelj se dobro mora zašufati u staklo

Jorgos Kostomiris misi kelj tako dugo dokle pusti vodu. Konačno ga čvrsto zašufa u staklo. Najlonska kesica/vrićica neka prepriči, da do povrća dojde zraka. Važno je, da je povrće potpuno pokrito vodom. Zvana toga pokrivać, kim se zatvori staklo, nesmi biti od metala.

Fermentiranje povrća
ORF
Povrće mora potpuno biti pod vodom ili sokom
Fermentiranje povrća
ORF
Namjesto pokrivača se more zeti i kesica od najlona

I sadje se more fermentirati da nastane dugotrajno

Za fermentiranu hrušku strastveni kuhar pomiša 240 gramov sadja sa 120 gramov cukora, frtalj germa, malo vode, ingvera i malo aniža.

Fermentiranje povrća
ORF
240 g hruške, 120 g cukora, frtalj germa, ingver i aniž

Hruške dojdu tri dane u škuro, i se onda jur moru pojisti. Fermentirane hruške strastveni kuhar servira uz kolač od čokolada.

Fermentiranje povrća
ORF
Kolač od čokolada kako ga servira Jorgos Kostomiris

Jorgos Kostomiris speće kus kelja po načinu steaka, dodatno speče i fermentirane mrkve. Ov jiliš servira skupa s fermentiranim keljem i drugimi različnimi začini. I tako je meni od friškoga i fermentiranoga povrća i sadja u vrlo kratkom vrimenu gotov za serviranje.

Fermentiranje povrća
ORF
Kostomiris peće kus kelja po načinu steaka uza to i peće fermentirane mrkve
Fermentiranje povrća
ORF
Servira ga na svoj način
Fermentiranje povrća
ORF
Kelj u kombinaciji s fermentiranim i friškim povrćem kako ga servira Jorgos Kostomiris

Televizijski prinos smo pokazali u Dobar dan Hrvati 20. decembra 2020. Prinos o fermentiranju povrća s Jorgosom Kostomirisem si morete pogledati do sredine januara na našoj internetstranici pod natuknicom: Televizija.