Stinjačka svadba
ORF
ORF
Retrospektiva

Kulturna zbivanja 2020. ljeta

Kulturni sektor je ljetos osebujno trpio od posljedic pandemije koronavirusa . Bezbroj feštov, prezentacijov, koncertov, kazališnih predstav su odrinuli ili otpovidali. Neke priredbe su med obadvimi lockdowni u protuliću i jeseni mogli ostvariti – naravno u skladu s valjajućimi mjerami sigurnosti i higijene. Priredbe u januaru u februaru su se odvijale još pod „normalnimi“ uvjeti.

Izašao „Hrvatski kulinarijum“ iz Novoga Sela

U Novom Selu su na početku ljeta prezentirali kuharicu s 90 receptov. Oko 50 kuharic i kuharov svih generacijov je stavilo svoje recepte na raspolaganje. Izdavač ovoga sveska iz serije „Hrvatski kulinarijum“ je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, HKDC.

Predstavljanje novoseoskoga Kulinarijuma
ORF
Predstavljanje novoseoskoga Kulinarijuma
ORF

Otvoren Centar za istraživanje muzike manjin

U Beču su u zgradi Sveučilišća za muziku i dramsku umjetnost prezentirali novo utemeljeni Centar za istraživanje muzike manjin. Centar, ki je prvi ove vrsti širom svita, je osnovala dobitnica Wittgensteinove nagrade za 2018. ljeto, Ursula Hemetek.

Otvaranje Centar za istraživanje muzike i manjin Sveučilišća za muziku i umjetnost Ursula Hemetek
ORF

KroaTarantata prezentirala prvi CD u Beču

Zanimljiva tema za suradnike Centra za istraživanje muzike manjin je naredno i muzika moliških Hrvatov u Italiji. Mlada grupa KroaTarantata je u Hrvatskom centru u Beču prezentirala svoj prvi CD „Duša naša“, ki sadržava 11 novih i starih jačak u moliškohrvatskom govoru.

Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Prvi CD grupe KroaTarantata su prezentirali u Hrvatskom centru u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF

Prvi CD klape Dičaki

Klapa Dičaki je isto izdala svoj prvi CD. Pod naslovom „Prva klapska veza Gradišće-Hrvatska“ je snimljeno 11 gradišćanskohrvatskih narodnih i 11 dalmatinskih jačak.

Klapa dičaki CD
Andrija Benčić

Nagrade Metron i Minimetron za 2020. ljeto

Hrvatski centar u Beču je predao svoju kulturnu nagradu za naraštaj imenom MiniMetron za 2019. ljeto Julijanu Himmelbaueru – autoru, glumcu i režiseru kazališne grupe Dugava u Pinkovcu. A kulturni menedžer Rajmund Rojnik je imenovan dobitnikom nagrade Metron za 2019. ljeto.

Naprikdavanje MiniMetrona Julijanu Himmelbaueru
ORF
Julian Himmelbauer je u juliju primio nagradu MiniMetron
Raymond Rojnik
ORF
Raymond Rojnik
ORF
Rajmund Rojnik je imenovan dobitnikom nagrade Metron za 2019. ljeto

Izašao uvodni svezak o gradišćanskohrvatski dijalekti

U maju je izašao uvodni svezak o gradišćanskohrvatski dijalekti u Gradišću, Ugarskoj i Slovačkoj. Publikacija daje na blizu 450 stranic pregled o porijeklu, doseljenju i razvitku Gradišćanskih Hrvatov.

Prvi svezak istraživačkoga projekta „Gradišćanskohrvatski govori“
ORF

ZIGH je prezentirao online rječnik

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) je prezentirao online rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika. Zabilježeno je prik 100.000 nimških i hrvatskih riči i frazov. Baza za online rječnik je gradišćanskohrvatski rječnik iz 1991. ljeta. Pri sastavljanju online-rječnika usko suradjuju kotrigi jezične komisije za gradišćanskohrvatski jezik.

Prezentacija online rječnika gradišćanskohrvatskoga jezika
ORF

Stinjačka svadba na UNESCO-voj listi

UNESCO je proglasio Stinjačku svadbu kot dio svitskoga nematerijalnoga kulturnoga jerbinstva. Tim je tradicija iz Stinjakov prvi elemenat kulture Gradišćanskih Hrvatov na toj listi.

Stinjačka svadba
ORF

Hajdenjaki imaju novu koreografiju i pratež

Folklorna grupa Hajdenjaki je u okviru Hrvatskoga kiritofa u Kugi u Velikom Borištofu prezentirala dijele nove koreografije iz Zagorja „Šumica se zeleni“. Zvana toga su se tamburaši prezentirali u novoj prateži.

Hajdenjaki kiritof Kuga i nova koreografija
ORF
Hajdenjaki se prezentiraju s novom koreografijom …
Hajdenjaki kiritof Kuga i nova koreografija
ORF
… i s novom pratežom

Doroteja Zeichmann izdala prvu dičju knjigu

Autorica Doroteja Zeichmann je publicirala svoju prvu dičju knjigu „Mona i Liza“. Knjiga sadržava tri povidajke na hrvatskom i nimškom jeziku za dicu od prilično osam ljet početo. Knjigi sliši i audio-knjiga s povidajkami samo na hrvatskom jeziku.

Dičja knjiga Doroteje Zeichmann
ORF

Izašao DVD o Hanni Sturm i Katarini Sasso

Pod naslovom „Hanna i Käthe – dvi Hrvatice u otporu“, je KUGA izdala DVD o žitku rodjene Klimpuške, Hanne Sturm i rodjene Šuševke, Katharine Sasso. Žene su se jur u mladi ljedi počele angažirati za slobodu ljudi, prava djelačev, ljudska prava i su bile aktivne u otporu.

DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF