Tambure štimanje
ORF
ORF
Muzičko podučavanje

Dobar odziv na ponudu podučavanja tamburice online

Na sedam dvojezičnih osnovnih škol Gradišća se u ovom školskom ljetu pelja slobodni predmet tamburanje. Zbog koronavirusne pandemije se slobodni predmeti i neobavezne vježbe momentano pravoda ne moru održati u školi. Namjesto toga postoji ponuda podučavanja online.

U dogovoru s nadzornicom za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner je profesor za tamburanje Ante Pletikosić pri lockdownu u marcu počeo organizirati online podučavanje tamburice na dobrovoljnoj bazi.
Bilo bi jako problematično, ako dica tri misece ne tamburaju, veli Pletikosić, ar bi u tom času sve zabila ča su se dosle naučila. Tako je ponudio mogućnost instrumentalnoga podučavanja dice prik interneta.

20 minut online-tamburanje u tajednu

Situacija je bila na početku potpuno nova za dicu, roditelje ali i za učitelja samoga. Ali u medjuvrimenu da to jako dobro funkcionira. Dica da su u glavnom i tehnički dobro ištafirana. Svako najavljeno dite dostaje jedan put u tajednu 20 minut dugo podučavanje tamburanja online.

Slobodni predmet tamburanje online
Ante Pletikosić
Ante Pletikosić podučava za vrime koronakrize tamburanje online

Roditelji su dobro informirani o razvitku podučavanja

Muzičko podučavanje da pravoda jako trpi pod koronom, a i dici jako falu socijalni kontakti. Ali prednost online-podučavanja je, da roditelji moru bolje kontrolirati podučavanje i su svenek informirani kako napreduju dica. Ovako da se dica ipak ćutu u dobri ruka i vidu da tamburica živi, tako Ante Pletikosić.

Ponudu aktualno koristi 40 dice iz osnovnih škol Veliki Borištof, Kalištrof, Klimpuh, Rasporak, Uzlop, Trajštof i Cindrof.