DICA

Dičje slikovnice HKD-a su online

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) proširuje svoju online-ponudu za dicu. U ovi dani su na svoj YouTube kanal na internet stavili PIXIE-knjige, to su male knjige za najmanju dicu, ke su izdali 2015. ljeta u suradnji s Pedagoškom visokom školom.

Pod natuknicom „Dičje slikovnice“ se moru gledati i čuti kratke hrvatske povidajke, je rekao Dominik Tallian od HKD-a.

Dominik Tallian
ORF
Dominik Tallian od Hrvatskoga kulturnoga društva

Veća ponuda za dicu u internetu

Ideja je bila da proširu svoju ponudu za dicu u internetu. Pokidob su knjige ionako imali digitalno su dodatno preštali tekste u različni uloga i tako sastavili mali video, je rekao Tallian. Vidi se i tekst, tako da si dica moru poslušati povidajku i ju istovrimeno štati, je naglasio Dominik Tallian, ki je odgovoran za projekt „Dičje slikovnice“ na YouTube kanalu Hrvatskoga kulturnoga društva.

Sve skupa će biti 15 ovakovih mini-knjig online dostupno. Hrvatske slikovnice za dicu su 2015. ljeta izdjelali budući dvojezični učitelji u okviru projekta tokom svoje izobrazbe na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu.

HKD pixie slikovnice za dicu u youtube
HKD