Jakov Šatović dominikanac zlata maša 2011. ljeta u Pervana Stipe Mlikotić
ORF
ORF
kronika

Umro dominikanac Jakov Šatović

Umro je pater Jakov Šatović u 88. ljetu života. Kako je javila Provincija dominikancev od Svetoga Alberta je subrat Jakov Šatović umro projduću subotu, ada 21. novembra u bolnici u Beljku/Villach od Covida-19.

Jakov Šatović je rodjen u Pervana i 1961. ljeta zaredjen za duhovnika. Službu kot dominikanac je Šatović vršio u Augsburgu, Retzu, Beču, Friesachu i Montrealu u Kanadi. 1969. ljeta je stupio u službu dijeceze Željezno i bio dušobrižnik u Lučmanu, Bijelom Selu, Mikištrofu, Pandrofu i Novom Selu.

Jakov Šatović dominikanac zlata maša 2011. ljeta u Pervana
ORF
Jakov Šatović 2011. ljeta pri svojoj zlatoj maši u Pervana.

2011. ljeta imao zlatu mašu u Pervana

Zlatu mašu, 50. obljetnicu zaredjenja za duhovnika je Šatović svečevao u rodnom selu Pervana 2011. ljeta, a 60. obljetnicu redovničkoga zagovora u redu dominikancev je imao 2017. ljeta.

Jakov Šatović dominikanac zlata maša 2011. ljeta u Pervana
ORF
2011. ljeta je Jakov Šatović u rodnom selu Pervane s brojnimi subrati svečevao svoju zlatu mašu na otvorenom.

Izdavao hrvatske časopise i bio na misija u Koreji

Šatović je sam izdavao časopise na gradišćanskohrvatskom jeziku s naslovi „Selo“, „Svidoki“ i „Svitlina“, u ki je opisivao pripetenja iz biblije i staroga vijeka. Uza to se je Šatović svenek zanimao za istočnoazijsku kulturu. Šatovićeva želja je i bila, da ide u misije. Od 1984. do 1986. ljeta je boravio u Koreji.

Jakov Šatović dominikanac  časopisi Svidoki Selo
ORF
Pokojni je sam izdavao hrvatske časopise.
Jakov Šatović dominikanac časopis
ORF
U nji je opisivao pripetenja iz biblije i staroga vijeka.

U mirovini pomagao u fara Pajngrt i Pandrof

Potom je bio superior u kloštru u Retzu, a odanle je 1999. ljeta prošao u konvent reda u Gracu. Jur u mirovini je Šatović još pomagao i u fara Pajngrt i Pandrof. U zadnje vrime je živio u domu za podvaranje u Friesachu u Koruškoj.

Jakov Šatović dominikanac stara fotografija
ORF
Jakov Šatović na staroj fotografiji u dominkanskoj prateži.
Jakov Šatović dominikanac stara fotografija
ORF
Jakov Šatović kot mladi duhovnik.