Gospodarstvo

Nakop za nove apartmane u Trajštofu

U Trajštofu su još pred lockdownom imali svetačni nakop za nove apartmane i stane u redu. U Dolnjoj glavnoj cesti će Nova željezanska stambena zadruga zgraditi apartmane.

Planirano je devet stanov u redu i četiri apartmani. Cijelo naselje će biti gotovo ljeti 2022. ljeta.