Kerzen Friedenslicht
rito
ORF
Kronika

Umrla najstarja Šuševka

Četvrtak je bio pokop najstarje Šuševke Katarine Beofšić. Ona bi 24. novembra imala svoj 102. rodjendan. Kripka žena je od 2012. ljeta živila u socijalnom centru Senecura u Filežu. Skoro svoj cijeli žitak je prebavila u domaćem Šuševu. Kot mlada divičica je služila kod profesora Rudolfa Klaudusa i pazila na kćer Dušenku.

Svojega prvoga muža je zgubila Katarina Beofšić pri Drugom svitskom boju. Drugi muž je umro pred 35 ljeti. Pokojna je imala troju dicu od ke je jednoga sina sprohodila na vječni počivak. Katarina Beofšić ostavlja kćer i sina, šest unukov i bezbroj pra- i prapraunukov.

Katarina Beofšić umrla
ORF
Katarina Beofšić i kćer Kristina prilikom 100. rodjendana