Sag’s multi! Mehrsprachiger Redewettbewerb
ORF
ORF
Jeziki

ORF preuzeo odgovornost za naticanje „Reci multi“

„Reci multi – Sag´s multi“ se zove savezno jezično naticanje za školare, ko je pred ljeti pokrenuli društvo “Gospodarstvo za integraciju. Pri zadnjem naticanju je sudjelivalo 600 školarov, ki su govorili već od 50 jezikov. Za novo, 12. naticanje je ORF preuzeo odgovornost.

Osebujnost naticanja „Reci multi – sags multi“ je, da sudioniki govoru dvojezično. Ada po nimšku i u svojem materinskom jeziku ili u nekom tudjem jeziku. Pri svojem govoru sudioniki većkrat moraju minjati jezike. Cilj je, mnogovrsnosti i kompetenciji austrijanske mladine nuditi pozornicu, je rekao generalni direktor ORF-a Alexander Wrabetz.

Gradišćanskohrvatski školari lani med finalisti

Pri dosadašnji naticanji su redovito sudjelivali i gradišćanskohrvatski školari. Jana Ribarić iz Mjenova na primjer je pred sedmimi ljeti dobila naticanje u svojoj kategoriji. Lani su med finalisti bili četiri gradišćanskohrvatski školari. Aktualno naticanje stoji pod geslom „Gdo, ako ne mi? Kada, ako ne sada?“.

Devet naticanj u pojedini savezni zemlja

Po prvi put ćedu organizirati devet naticanj u pojedini savezni zemlja. Školari se moru najaviti do konca novembra, a do 4. decembra se moraju kvalificirati 3 do 4 minute dužičkim govorom u dvi jeziki, koga moraju poslati kot video.

Kvalificirani ćedu pak u medjukolu u februaru morati poslati daljnji, 6 do 8 minut dužičak govor kot video. Zemaljsko finalno kolo će se održati sredinom aprila u zemaljskom študiju ORF-a pred žirijom i publikom. Veliki savezni finale će biti kljetu u juniju.