Azilante u Klimpuhu
ORF
ORF
Azilska politika

Azil: svadja med Savezom i Zemljom

Zbog aktualnoga slučaja u Klimpuhu se nastavlja svadja med Savezom i Zemljom u pitanji azila. I načelnik Klimpuha, Richard Frank (SPÖ) i zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil(SPÖ) kritiziraju pred svim način komunikacije sa strani Saveza.

Kot piše načelnik Klimpuha, Richard Frank (SPÖ) u informacijskom listu stanovnikom sela, će Savezni ured za tudjince i azil premjestiti do maksimalno 60 prositeljev azila u klimpuški dom za azilante kod granice prema Ugarskoj, a to u dojdući dani i tajedni najkašnje do 1. decembra.

Frank kritizira način komunikacije

Načelnika Franka da su informirali o ovoj odluki četvrtak iz ureda zemaljskoga poglavara. Jeli ćedu u Klimpuhu smjestiti obitelji ili pojedine osobe načelnik Klimpuha pri telefonatu sa Saveznim uredom za tudjince i azil nije mogao doznati.

Ni kako dugo će dom za azilante u Klimpuhu stati na raspolaganje. Svakako kritizira načelnik Richard Frank način komunikacije med Savezom i općinami.

Azilante u Klimpuhu
ORF
Od 1. decembra kanu ovde smjestiti opet migrante

Doskozil kritizira plane Ministarstva za nutarnje posle

On upozorava dalje na disproporciju ako u selo s prilično 1.200 stanovnikov premjestu do 60 prositeljev azila. I zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil kritizira u izjavi plane Ministarstva nutarnjih poslov.

Ured zemaljskoga poglavara da je stoprv u ovom tajednu dočuo, da ćedu u dojdućem tajednu otvoriti dom za azilatne u Klimpuhu, ki je sada još prazan.