Pomoćna akcija mladina Čajta Vincjet
ORF
ORF
Korona

Reaktivirana akcija Pomoć bližnjemu

Mladina Čajte i Vincjeta je u ovom tajednu opet reaktivirala svoju akciju Pomoć bližnjemu. Mjere zatvaranja zbog pandemije koronavirusa stavljaju pred svim starje gradjane, ki pripadaju grupi stanovničtva s visokim rizikom, stavlja pred probleme pri opskrbi sredstvi svakidanje potriboće.

O akciji veli Štefan Rešetar, predsjednik mladine Čajte i Vincjeta, da su vidili jur u marcu pri prvom lockdownu, da je jako čuda ljudi bilo, ki su koristili tu akcikju i ki su tribali pomoć.

Štefan Rešetar, predsjednik mladine Čajta Vincjet
ORF
Štefan Rešetar, predsjednik mladine Čajte i Vincjeta

Akcija za stanovnike ki tribaju pomoć

Pokidob se je sictuacija počemerila, su si mislili da je potriboća sada još veća. Tako su utemeljili dvi grupe, ke ćedu se dvakrat u tajednu skrbiti za stanovnike, kim nije moguće da idu sami kupovati ili u patike.

Akcija će naredno durati do Božić, pravoda je to odvisno od razvitka situacije pandemije, je rekao Štefan Rešetar, predsjednik mladine Čajte i Vincjeta.

Stanovniki Čajte i Vincjeta se moru svaki dan od 9.00 do 17.00 telefonski javiti Štefanu Rešetaru i Leni Varga.