Buehne mit Saengern
ORF
ORF
Arhiv

Priredbe 2020. ljeta u slika

Na ovoj strani morete viditi „galerije“ slik, ke dokumentiraju zbivanja i dogodjaje med Gradišćanskimi Hrvati tokom 2020. ljeta.

Prem korone je od sjevera do juga bilo zanimljivih aktivnosti, ke smo dokumentirali slikami. Ovde sažetak nekih galerijov slik:

Hrvatski bal u Kisegu (9.2.2020.)

Fotostrecke mit 33 Bildern

tvrdjava Kiseg, Hrvatski bal Kiseg
ORF
40. Hrvatski bal u Kisegu
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Šetnja, Hrvatski bal Kiseg
ORF
Marko Steiner – Šetnja, Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF
Hrvatski bal Kiseg
ORF

Dičji bal u maska Beč (16.2.2020.)

Fotostrecke mit 52 Bildern

Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF
Dičji bal u maska u Beču
ORF

Hrvatska društva kod veleposlanika Glunčića (19.2.2020.)

Fotostrecke mit 10 Bildern

Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF
Hrvatsko veleposlanstvo Beč, Hrvatska društva kod hrvatskoga veleposlanika Glunčića
ORF

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u Gradišću (3.3.2020.)

Fotostrecke mit 7 Bildern

Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Auto s hrvatskim predsjednikom u blizini hotela u Željeznu
Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Zastupniki gradišćanskohrvatskih društav i žurnalisti pred Hotelom Gradišće u Željeznu
Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Stanko Horvat (s liva) predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu pozdravlja Zorana Milanovića, hrvatskoga predsjednika
Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pri sastanku u Željeznu
Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović (drugi s desna) i hrvatski veleposlanik u Austriji, Daniel Glunčić (s desna)
Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Norbert Daraboš, bivši ministar za obrambu i Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske po razgovoru
Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u intervjuu

Akcija muziciranja u Štikapronu (21.3.2020.)

Fotostrecke mit 9 Bildern

Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF
Hubert Palković, muzički peljač Tamburaškoga orkestra Štikapron
ORF
Akcija muziciranja u Štikapronu
ORF

HŠtD: akcija hrvatskih knjig (27.5.2020.)

Fotostrecke mit 11 Bildern

Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Ivan Rotter pred svojom turom razvažanja knjig pohadja ured Hrvatskoga štamparskoga društva u Željeznu
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Sekretarica HŠtD-a Andrea Kliković prima narudžbe knig i koordinira cijelu akciju
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
U skladišću HŠtD-a čuvaju sva izdanja društva
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Hrvatsko štamparsko društvo u svojoj ediciji "Gradišćanskohrvaska biblioteka izdaje beletristiku na gradišćanskohrvatskom jeziku
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Ivan Rotter se sam angažira za to, da hrvatske knjige doju do štiteljev
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Rotter biciklom dostavlja narućene knjige
Ivan Rotter predaje knjige
ORF
Jedna štacija Rotterove ture pelja k obitelji Höld u Uzlopu
Dičje knjige u izdanju HŠtD
ORF
Knjige za dicu nudi HŠtD posebnom akcijom
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Popis svih izdanj se more najti na webstranici www.hrvatskenovine.at
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Lisa Bauer je naručila tri hrvatske knjige za svoju daljnju naobrazbu
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Naručene knjige moru zainteresirani doma preuzeti

Maša 60 ljet biškupija Željezno (16.8.2020.)

Fotostrecke mit 7 Bildern

60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Crivka na Brigu u Željeznu
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej

Koncert „Legenda Jadrana“ u Vincjetu (4.10.2020)

Fotostrecke mit 14 Bildern

Buehne mit Saengern
ORF
Musiker auf der Buehne
ORF
Saengerin auf der Buehne
ORF
Publikum Korona Abstand
ORF
Buehne
ORF
Saenger auf der Buehne
ORF
Publikum Korona Abstand
ORF
Publikum
ORF
Saenger auf der Buehne
ORF
Buehne und Publikum Korona-Regeln Veranstaltung
ORF
Leute applaudieren
ORF
Bassgitarist
ORF
Saengerinnen auf der Buehne
ORF
Saenger auf der Buehne Koprive
ORF