Kršćenje mladoga vina 2020.
Bayer/Vino Gradišće
Bayer/Vino Gradišće
Gospodarstvo

Online ponuda mladoga vina

Prilikom Martinje je inicijator kršćenja mladoga vina, Niki Berlaković od Seljačke komore pozvao ljude, neka pojačano budu kupovali vino iz domaće regije. Zbog lockowna i zbog zatvaranja gastronomije da su gradišćanski vinogradari pogodjeni od smanjenoga poslovnoga prometa.

Mnogi vinogradari da pokušavaju virtualno dojti u kontakt s ljubitelji vina. Tako se gradišćanski vinari prezentiraju u internetu prik skupnoga portala na kom su zastupane i vinarije iz Cindrofa, Trajštofa, Uzlopa i Vulkaprodrštofa.