CD osnovna škola Nova Gora Naš lipi svit
ORF
ORF
Školstvo

CD „Naš lipi svit“ novogorske dice

Dica osnovne škole Nove Gore su snimila svoj prvi CD s hrvatskimi dičjimi jačkami s naslovom „Naš lipi svit“. Zbog zaoštrenih mjerov protiv širenja koronavirusa CD nisu mogli nedilju predstaviti javnosti kot predvidjeno.

Tekste za sedam jačak je napisao direktor Karl Knor, muziku je komponirao Michael Roselieb.

CD dica Nova Gora Naš lipi svit
Karl Knor
Novogorska dica gizdavo držu svoj prvi CD s hrvatskimi dičjimi jačkami.

Jur dugo postojala ideja za produkciju dičjege CD-a

Tematski se bavu s dičjim svitom ali snimili su i socijalnokritične jačke o čuvanju okoliša i klime, je rekao Karl Knor. On je jur pred ljeti imao ideju za produkciju CD-a, ku ali zbog financijskih uzrokov nije mogao realizirati.

Sada je Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov preuzela izdanje kompaktne ploče. Kompozitor Michael Roselieb je veljek bio oduševljen od ideje CD-a. Neke tekste je Karl Knor bio napisao jur pred par ljeti, neke stoprv lani.

Djelali su skoro cijelo ljeto na CD-u

Skoro cijelo ljeto su djelali na produkciji kompaktne ploče. Malo teško je bilo pri melodiji, ar kompozitor ne govori hrvatski i tim nije poznao naglasak hrvatskih riči, ali to su skupa riješili, tako Karl Knor.

Potom su počele probe s dicom, ali zbog pandemije koronavirusa su je prekinuli. Koncem junija su svi skupa prošli u študio Michaela Roselieba u Novoj Gori i počeli s vježbanjem i snimanjem jačak s tretim i četvrtim razredom. Po odmoru su nastavili djelo na CD-u.

Karl Knor iz Nove Gore
ORF
Karl Knor, direktor škole, je napisao tekste jačak, a Michael Roselieb melodije.

CD sadržava samo hrvatske jačke

Da je CD samo na hrvatskom jeziku ima dva razloge: prvič kanu tako ča pridonesti opstanku hrvatskoga jezika u Novoj Gori, a drugič moru hasnovati kompaktnu ploču pri podučavanju.

U školi hasnuju tehniku imerzije, pri koj se učitelji jedan dan dugo pominaju sa školari isključivo po hrvatsku, a drugi dan je podučavanje dvojezično. A pri tom su hrvatske pjesme jako od hasni, ar dica rado jaču, je rekao Karl Knor, direktor osnovne škole u Novoj Gori.

Izdavač CD-a je Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov

Novi CD s gradišćanskohrvatskimi dičjimi jačkami „Naš lipi svit“ novogorske dice je izdala Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov.

CD se more dostati u školi, lodni i kafiću tankarnice u Novoj Gori.

CD osnovna škola Nova Gora Naš lipi svit
Karl Knor