Željko Odobašić čita dekret o novom dekanatu
ORF
ORF
Koronavirus

Farnik Željko Odobašić ima koronu

Farnik Trajštofa i biškupski vikar za hrvatske posle Željko Odobašić je pozitivno testiran na koronavirus. Kako javlja dijeceza Željezno su farnika testirali pokidob je imao simptome. Zbog pozitivnoga rezultata neće biti maš u najvećem dijelu trajštofskoga dekanata.

Nediljne maše u tri fara

Nediljne maše ćedu služiti u fara Štikapron, Celindof i Vorištan, je rekao designirani desetnik Ignac Ivančić. Vjerniki iz tih far nisu sudjelivali pri fatimskoj svetačnosti u Pajngrtu i zbog toga ne postoji pogibel, da bi se bili onde inficirali, je rekao Ivančić.

Kako je izjavila biškupija ćedu testirati osobe, ke su imale direktni kontakt s farnikom Odobašićem, med njimi i biškup Egidije Živković kot i daljnji farniki dekanata.

Dezinficirat ćedu sobu za sjednice u biškupskom dvoru

Farnik Odobašić je naime pred četirimi dani bio pri sjednici na biškupskom dvoru u Željeznu kot i pri fatimskoj pobožnosti u Pajngrtu. Na biškupskom dvoru valjaju sada oštre sigurnosne mjere. Desinficirati ćedu hižu za sjednice a suradniki da ćedu od pandiljka djelati iz doma.

Ljudi, ki imaju kakove posle na biškupskom dvoru neka se javu telefonski ili mailom. Sigurnosne mjere valjaju dokle ne dostanu negativne rezultate korona-testov, piše u izjavi dijeceze Željezno.