Gelbe Ampel
Pixabay
Pixabay
Koronavirus

I za bortanski kotar valja orandžasta farba

Komisija za takozvani koronasemafor je četvrtak po prvi put četire kotare stavila na črljenu farbu. Pogodjeni su varoš Wels u Gornjoj Austriji, Hallein u Solnogradu kot i varoš i okolica Innsbrucka i onde valja jako visok riziko. Beč je ostao orandžast.

Daljnjim 17 kotarov je komisija dala orandžastu farbu i onde definirala visok riziko, med njimi i kotar Borta.

Tako da su u Gradišću sada tri kotari orandžasti, i to niuzaljski, bortanski i novogradski. Žutu farbu imaju nadalje kotari Željezno, Matrštof i Gornja Pulja.

Zelenu farbu ima u Gradišću jedino najjužniji kotar Jeništrof.