Martin Jordanić 85 ljet star
ORF
privatna slika
Kronika

85. rodjendan Martina Jordanića

Rodjeni Filežac Martin Jordanić četvrtak svečuje 85. rodjendan. Jubilar ima velike zasluge za društveni život Gradišćanskih Hrvatov općenito, a osebujno za onoga u Filežu.

Martin Jordanić ima velike zasluge za širenje tamburanja u Filežu i za nastajanje fileških tamburašev i tamburaškoga zbora Mladost od koga su kašnje nastali fileški Graničari. Imao je i različne muzičke grupe u selu, a kod njega se je rodio i zbor Fileške žene.

Martin Jordanić 85 ljet star
ORF
Zbor Fileške žene pod peljanjem Martina Jordanića

Aktivan u hrvatskom društvu u Beču

U Hrvatskom društvu u Beču je stao uz zipku zbor-a HGKD-a. Stao je i uz zipku časopisa PUT, informativnoga časopisa Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču.

Martin Jordanić 85 ljet star
ORF

Ime si je stekao i kot autor knjig, sličic i skečov kot i radiodramov.

Martin Jordanić 85 ljet star
ORF
Martin Jordanić 85 ljet star
ORF

Martin Jordanić je pobrao i zapisao prik 200 narodnih i starih jačak iz Fileža i okolice i je izdao u knjigi „Naše najlipše“.

Martin Jordanić 85 ljet star
ORF

Peljač knjižnice u Filežu i prvi predsjednik LIKUD-a

Pred desetimi ljeti mu je izašla opširna monografija s naslovom „Narodni običaji Gradišćanskih Hrvatov“, ku su izdali HKD i Likud, Literarno kulturno društvo čije prvi predsjednik je bio Martin Jordanić.

Martin Jordanić 85 ljet star
ORF

Izučeni zidar, ki je dugo vrime djelao kod pošte u Beču, je ljeta dugo peljao Filešku knjižnicu. 15 ljet dugo je Martin Jordanić bio suradnik Hrvatske redakcije Radija Gradišće.

Martin Jordanić 85 ljet star
ORF