Sjednica Savjeta u Beču, kancelarstvo
ORF
ORF
Narodne grupe

Podupljanje subvencijov je zaključeno

Savjet ministrov je srijedu zaključio da će se podupljati podupiranje za svih šest u Austriji priznatih narodnih grup od sada 3,9 milioni na 7,9 milioni eurov. Pinezi ćedu stati na raspolaganje 2021. ljeta. Zastupniki hrvatskih društav i zemaljske politike pozdravljaju ovu odluku.

Svota subvencijov se u poslidnjem frtalj stoljeća već nije povišila niti se je prilagodila inflaciji. Ministrica u saveznom kacelarstvu Susanne Raab je podupljanje zvala miljokazom i „jakim signalom savezne vlade, kako visoku važnost ona priznaje narodnim grupam u Austriji“. Ali podupljanje da je „i izraz povijesne odgovornosti“.

Susanne Raab
ORF
Susanne Raab je kot ministrica integracije nadležna i za austrijanske narodne grupe.

„Jakost Austrije je oduvijek mnogovrsnost ljudi, ki u njoj živu“, je rekao vicekancelar Werner Kogler (Zeleni). „Svaka narodna grupa obogaćuje našu kulturu i naše društvo“.

„Stvorena je mogućnost za daljnji razvitak“

Predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Stanko Horvat pozdravlja, da se je konačno po 27 ljeti povišilo odnosno podupljalo podupiranje narodnih grup. Ovo da je lip i zvanaredan uspjeh. Ali Horvat upozorava i na to da su projekti u zadnji ljeti nastajali sve manji i da hrvatska društva dijelom već nisu znala kako je financirati. „Povišenjem je stvorena mogućnost, da se dalje razvijemo i da ča konkretnoga na noge postavimo“, ovako Horvat:

Stanko Horvat
ORF
Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva (HKD) je momentano i predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu.

Poseban lonac za tiskane medije narodnih grup

Povišenje subvencijov za narodne grupe je jedna točka, ka je zabilježena u programu savezne tirkizno-zelene vlade. Pri sastavljanju programa za narodne grupe su sudjelivali poslaniki i govorači za narodne grupe, Niki Berlaković (ÖVP) i Olga Voglauer (Zeleni). Na pitanje je li će podupljanjem cijele svote svaka narodna grupa za sebe automatski dostati duplu svotu je rekao poslanik ÖVP-a u Nacionalno vijeće, Niki Berlaković , da će to sigurno biti moguće, iako Ugri na primjer kanu već pinez pozivajući se na to da narodna grupa ima već kotrigov. „Najvažnije je da imamo duplu svotu. Mi ćemo se zalagati za to, da se svota fer podili“.

Nikolaus Berlakovich
ORF
Niki Berlaković je kot poslanik ÖVP-a u Nacionalno vijeće sudjelivao pri sastavljanju programa aktualne Savezne vlade

Berlaković ističe, da u okviru podupiranja narodnih grup postoji sada poseban lonac za osiguranje medijev narodnih grup. Konkretno je predvidjeno, da se za svaku narodnu grupu podupira jedan tiskani medij. Kod gradišćanskih Hrvatov bi ta medij bile Hrvatske Novine. Ali koliko pinez točno je za nje rezervirano, još nije poznato, ovako Berlaković.

Reakcije zastupnikov zemaljske politike

Govorač Narodne stranke za narodne grupe i poslanik u Zemaljskom saboru, Patrik Fazekaš pozdravlja odluku o podupljanju subvencijov za narodne grupe. Govorač Zelenih za narodne grupe i poslanik u Zemaljskom saboru, Wolfgang Spitzmüller je izjavio, da je podupljanje važan signal za djelovanje narodnih grup.

Jubilarni dar prilikom Koruškoga narodnoga glasovanja

Savjet ministrov je zvana toga srijedu zaključio, da će savezna vlada staviti na raspolaganje četire milione eurov prilikom 100. obljetnice narodnoga glasovanja u Koruškoj, ku ćedu svečevati dojduću nedilju, 10. oktobra. Ovimi pinezi neka se i podupiraju projekti Koruških Slovencev, ki su se pri glasovanju pred jednim stoljećem isto sprogovorili za to neka Koruška ostaje pri Austriji.