Novogradnja osnovne škole Nova Gora
Zemaljski medijski servis Gradišće
Zemaljski medijski servis Gradišće
Nova Gora

Novogradnja osnovne škole napreduje

Pri novogradnji osnovne škole u Novoj Gori ležu u vrimenskom planu. Drivena konstrukcija s obloki, krovom i špengljarskim djelom stoji, a znutra su jur pometali inštalacijske civi i skoro jur završili zidi. Momentano djelaju na fasadi i inštalacija.

Za izgradnju drivene konstrukcije su predjelali skoro 1.200 stabalj. Kljetu u protuliću se kanu jur useliti u novu osnovnu školu.