Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
ORF
Gospodarstvo

Nova lodna i kafić u Stinjaki

U Stinjaki su četvrtak jutro otvorili malu lodnu s kafićem, i to samo jedan dan po zatvaranju pekarije Kirišić. Vlasniki kšefta na glavnoj ulici su Andreas i Andrea Maranić iz Štumpora/Steinbach, a Lidvina Živković iz Stinjakov je poslovoditeljica.

Ldivina Živković, Andrea i Andreas Maranić
ORF
Lidvina Živković s vlasniki Andreom i Andreasom Maranićem.

Lidvina Živković je pokrenula inicijativu da se osigura svakidanja opskrba stanovničtva.

Ldivina Živković
ORF
Lidvina Živković je poslovoditeljica nove lodne i kafića u Stinjaki.

Biološki kruh, pecivo i drugo dugovanje u ponudi

Pokidob Lidvina Živković nediljom prodava bioliški kruh i drugo pecivo u lodni obitelji Maranić u Štumporu je mislila, da bi mogla otvoriti lodnu u domaćem selu i onde prodavati biološki kruh, žemlje i pecivo, sve ča tako pekarija ima u ponudi.

Uzato si moru ljudi kupiti mliko, mlične produkte, muku, cukor, vino i žgano, sve ča se triba za kuhanje objeda.

Fotostrecke mit 19 Bildern

Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna s kafićem se nahadja na glavnoj ulici u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna s kafićem u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Mušterija u novoj lodni
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Prodavaju biološki kruh
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
I drugo pecivo imaju u ponudi
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Slatko pecivo u novoj lodni Stinjakov
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Imaju sve, ča se triba za kuhanje objeda
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Bučovo ulje
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Kavu, vino, žgano i svće imaju isto u lodni
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Imaju mliko, mlične produkte i drugo dugovanje
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Prodavaju i kobasice
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Mlični produkti
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Uz lodnu je mali kafić s dvimi stoli i osam stolcev
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Nova lodna s malim kafićem u Stinjaki
Nova lodna i kafić u Stinjaki
ORF
Mala lodna s kafićem u Stinjaki

Mali kafić kade žene moru popiti kavu i se pominati

Pokidob je bila jedna soba još slobodna u zgradi i pokidob u Stinjaki nij lokacije za žene, kade bi mogle dopodne pojti na kavu su ostvorili i mali kafić. U kavani imaju dva stole i je mjesta za 8 osobov.

Računaju s kupci iz domaćega sela, ali i iz okolišnih sel. Mala trgovina na glavnoj ulici ima otvorena od pandiljka do subote od šestih jutro do podneva.

Vlasnica Andrea Maranitsch
ORF
Vlasnica Andrea Maranić servira čaj i pecivo za goste.

Ako promet odgovara moguća veća paleta produktov

Ako potražnja i promet odgovaraju bi mogli povećati ponudu produktov i minjati djelatno vrime trgovine. Lidvina Živković se minja u službi s drugom prodavačicom.

Subotu ćedu nuditi ljudem u novoj lodni u Stinjaki kušanje različnih fel kruha.

Bivša pekarija Kirišić u Stinjaki
ORF
Pekarija Kirišić, u koj je bila smješćena i mala lodna je postojala 120 ljet dugo u Stinjaki. Zatvorila je svoja vrata 30. septembra ovoga ljeta.