Klaus Ludwig Kerstinger izožba Wels i umjetnina miseca zemaljska galerija
Klaus Ludwig Kerstinger
Klaus Ludwig Kerstinger
Kultura

Kerstingerova slika je umjetnina miseca

Zemaljska galerija Gradišće u Željeznu je odibrala djelo slikara Klausa Ludwiga Kerstingera umjetninom miseca oktobra. Uza nju predstavljaju i samoga umjetnika u kratkom video filmu, a publicira se i umjetnina miseca kot poštanska karta.

Velikoborištofac Kerstinger, ki je študirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču kod Friedensreicha Hundertwassera i Huberta Schmalixa, je rekao, da je ova nova slika nastala za vrime lockdowna.

Kaže njegovu dicu kot flaču sladoled i konja, ki se kani gibati, tako Kerstinger. Dici da je za vrime home-schoolinga falio socijalni kontakt kot svim drugim, ali pokušavali su biti aktivni s dicom, tako Klaus Ludwig Kerstinger.

Klaus Ludwig Kerstinger izožba Wels i umjetnina miseca zemaljska galerija
Klaus Ludwig Kerstinger
Kerstingerova slika miseca oktobra u Zemaljskoj galeriji u Željeznu

Izložba u Welsu otvorena do 24. oktobra

Izložba Klausa Ludwiga Kerstingera i kolega Ericha Spindlera s naslovom „Es menschelt“ u galeriji Forum u Welsu je otvorena od 24. oktobra. Obadva umjetniki kažu slike s ljudi, svaki na svoj način. Kazati svoje umjetnine u javnosti u vrime je za umjetnike jako važno. Momentano Kerstinger sastavlja katalog „Maneža život“, ka kaže izbor umjetnin prošlih pet ljet.

Klaus Ludwig Kerstinger izožba Wels i umjetnina miseca zemaljska galerija
Klaus Ludwig Kerstinger