Mate Meršić Miloradić
ORF
ORF
Literatura i znanost

170. rodjendan Mate Meršića Miloradića

U Hrvatskoj Kemlji su se nedilju dopodne spomenuli književnika, urednika, jezikoslovca, znanstvenika i teologa, Mate Meršića Miloradića. Velikan gradišćanskohrvatske literature i jezika se je subotu pred 170 ljeti narodio u Frakanavi.

Crikva u Hrvatskoj Kemlji
ORF
Miloradićev spomenik kod kemljanske crikve.

U Kemlji su zastupniki mjesne Hrvatske samouprave i općine položili vijence pred Miloradićevim spomenikom kod crikve.

Mate Meršić Miloradić
ORF
Rodjeni Frakanavac Mate Meršić Miloradić je bio skoro 50 ljet dugo farnik u Hrvatskoj Kemlji.

Miloradić je bio farnik, književnik i znanstvenik

Rodjeni Frakanavac je do svoje smrti 1928. ljeta oko 50 ljet dugo bio farnik u Hrvatskoj Kemlji, kade je i pokopan.

Mate Meršić Miloradić si ali nije stekao ime kot duhovnik nego već kot književnik i znanstvenik prirodnih znanosti. Bavio se filozofijom, astronomijom, geometrijom, matematikom, fizikom i teologijom.

Knjiga Mate Meršića o geometriji
ORF
Mate Meršić Miloradić se je bavio i s geometrijom.
Pjesme Mate Meršića Miloradića
ORF
Njegove pjesme su izašle u tri naklada.

Miloradićeve pjesme su se pojavile u tri naklada

Ostavio je zvana toga temeljni pečat u pogledu na razvitak gradišćanskohrvatskoga jezika. Mate Meršić Miloradić je stoprv u starosti od 53 ljet počeo pisati pjesme i to u Kalendaru svete familije, koga je sam uredjivao.

Pred prilično 100 ljeti je pisao i u Naši novina, čiji prvi urednik je bio. Napisao je „Slovnicu hrvatskoga jezika“ i školske knjige za fiziku i vjeronauk.

Nikola Benčić
ORF
Akademik Nikola Benčić je pred dvimi ljeti…
Monografija o Mati Meršiću Miloradiću
ORF
… izdao monografiju o Mati Meršiću Miloradiću.

Nikola Benčić se jur desetljeća bavi s Miloradićem

Prilikom 90. obljetnice smrti Mate Meršića Miloradića 2018. ljeta je akademik Nikola Benčić sastavio prvu monografiju o rodjenomu Frakanavcu.

A nedilju, jedan dan po 170. rodjendanu Mate Meršića Miloradića, je Nikola Benčić referirao u Kugi u Velikom Borištofu o pitanju jezika do Miloradićeve Slovnice.

Grob Mate Meršića Miloradića u Hrvatskoj Kemlji
ORF
Miloradićev grob u Hrvatskom Kemlju.