Hrvatska maša u Lovreti pater Štefan Vukić
ORF
ORF
Vjera

Hrvatska maša namjesto shodišća u Lovreti

Obično se na tretu subotu i nedilju u septembru održuje hrvatsko shodišće u Lovreti. Tradicionalno dvodnevno shodišće žalosnomu kipu Črne madone je biškupija ljetos ali otpovidala zbog pandemije koronavirusa.

Subotu navečer je pater Štefan Vukić ipak držao hrvatsku svetu mašu u baziliki.

Hrvatska maša u Lovreti pater Štefan Vukić
ORF
Pater Štefan Vukić, rektor bazilike, je držao svetu mašu.
Hrvatska maša namjesto shodišća u Lovreti
ORF
Ljetos je bilo znatno manje hodočasnikov nego obično u Lovreti.
Hrvatska maša namjesto shodišća u Lovreti
ORF
Oko 60 vjernikov je došlo na hrvatsku svetu mašu u Lovreti.

Nisu kanili prekinuti tradiciju hrvatske maše u Lovreti

Dugo su premišljavali i konačno odlučili da ćedu svečevati hrvatsku mašu, da se ova stara tradicija ne prekine, je rekao pater Štefan Vukić, rektor bazilike u Lovreti.

Oko 60 vjernikov je došlo na svetu mašu, a s ovim brojem je jako zadovoljan. Ar toliko ljudi smi biti u baziliki po sigurnosni mjera zbog pandemije koronavirusa.

Črna madona u Lovretii
ORF
Črna madona u baziliki u Lovreti je iz 1644. ljeta…
Črna madona u Lovreti
ORF
…i je kopija one Marijine štatue ka se nahadja u talijanskom hodočasnom mjestu Loreto.

Pandemija izazov za dušobrižnike na pastoralnom polju

„Za nas je to pastoralno velik izazov, kad nam fali kontakt s ljudi“, je rekao pater Štefan Vukić. U času kuge su bile crikve otprte i ljudi su hodočastili i molili.

Neki ljudi su kritizirali, da je crikva u času pandemije koronavirusa bila premalo prezentna, ali i za zastupnike crikve je ljetošnja situacija bila ča novoga. Konačno su ipak našli put kako organizirati maše, tako pater Štefan Vukić nadalje.

Hrvatska maša namjesto shodišća u Lovreti
ORF
Bazlika je bila sa 60 vjernikov skoro prazna.
Hrvatska maša namjesto shodišća u Lovreti
ORF
Pohodniki maše su se držali razmaka od najmanje jednoga metra.

Samo 60 vjernikov pri maši u baziliki

Obično je subotu navečer pri hrvatskom shodišću oko 800 vjernikov kod maše u lovretanskoj baziliki i kod ophoda sa svićami. I za patera Štefana Vukića je bila atmosfera drugačija sa 60 vjernikov.

Obično i dost vjernikov hodočasti iz hrvatskih sel sjevernoga Gradišća u Lovretu, subotu je samo jedan Uzlopac piše došao u Lovretu. U prispodobi s Celjem se hodočasne grupe ne najavu, tako da nisu znali koliko će ih dojti.

Hodočasnik Didi Jurković
ORF
Uzlopac Didi Jurković (ovde sa svojom ženom Danijelom) je kot jedini piše hodočastio u Lovretu.

Organizirano shodišće od početka 19. stoljeća

Tradicija skupnoga hrvatskoga shodišća u Lovretu je počela početkom 19. stoljeća, tako pater Vukić. Ončas su Hrvati već puti u ljetu hodočastili k žalosnomu kipu Črne madone, a onda je to jurskomu biškupu nastalo preveć i odlučili su, da ćedu samo jednoč u ljeto održati skupno hrvatsko shodišće u Lovreti.

Jur za vrime Servitov ki su zgradili crikvu u Lovreti je nedilja sedmerih žalosti Blažene Divice Marije, bio velik svetak, tako pater Štefan Vukić. Zato su se ujedinali na ov dan za skupno Hrvatsko shodišće.

Ophod sa svićami Črna madona
ORF
Četiri muži su nosili štatuu Blažene Divice Marije…
Ophod sa svićami
ORF
… a njim su slijedili vjerniki sa svićami.
Ophod sa svićami
ORF
Vrhunac subotu navečer je ophod sa svićami

Redovniki oblatov se skrbu za hodočasnike i vjernike

Od 1964. ljeta postiji red oblatov Blažene Divice Marije u Lovreti. Redovniki stanuju u samostanu uz baziliku i se skrbu za faru i hodočasnike. Pater Štefan Vukić je rektor bazilike.

Na nedilju sedmerih žalosti je bila hrvatska maša s paterom Štefanom Vukićem u 10.00 u baziliki Lovrete.

Oko 1.300 hodočasnikov pri lanjskom shodišću

Lani je hrvatsko shodišće u Lovreti stalo u znakuk jubileja 375 ljet milosna kapela.

Oko 1.300 vjernnikov je na obadva dane pohodilo maše.

Ophod sa svićami s paterom Štefanom Vukićem
ORF
Pater Štefan Vukić i vjerniki pri ophodu sa svićami