Predstava Elsa Beč
Alexandra Nagy/ORF
Alexandra Nagy/ORF
Kultura

Praizvedba opere „Elsa“ u Beču

U Beču je pandiljak bila praizvedba operne produkcije „Elsa“ hrvatske kompozitorice i predsjednice Muzičke biennale u Zagrebu, Margarete Ferek Petrić. Opera je dio festivala opernoga kazališća Sirene pod geslom „Poboljšanje svita“.

Opera Elsa je parafraza na novelu Arthura Schnitzlera „Fräulein Else“, je rekla kompozitorica Margarete Ferek Petrić. Elsa da je figura med realitetom i fantazije, ka kaže da je realitet uvjek brutalan. Poruka opere da je propaganda skromnosti. Opera sadržava različne muzičke citate i od drugih opernih kusićev.

Predstava Elsa Beč
Alexandra Nagy/ORF
Produkcija opere „Elsa“ kompozitorice i predsjednice biennale u Zagrebu, Margarete Ferek-Petrić gostuje u Beču
 Predstava Elsa Beč
Alexandra Nagy/ORF

Četvrtak zandja predstava :
Opera Elsa se more pogledati još četvrtak u 20.30 navečer u kulturnom centru F23, bivšoj fabriki za lijese/škrinje u 23. bečanskom kotaru.

Produkcija je oduševila publiku

Ča naliže tekst je čuda premišljavala, na ki način bi mogla preraditi produkciju da ne bude pre duga. Publika da je bila potpuno oduševljena, ne samo od produkcije nego i od lokacije i cijele organizacije, je rekla kompozitorica Margarete Ferek Petrić.

Predstava Elsa Beč
Operni teatar Sirene
Operna produkcija „Elsa“ je parafraza na novelu Arthura Schnitzlera „Fräulein Else“
Predstava Elsa Beč
Operni teatar Sirene
Nesvakidanji ambijenat operne produkcije u kulturnom centru F23, bivšoj fabriki za lijese/škrinje u 23. bečanskom kotaru
Predstava Elsa Beč
Operni teatar Sirene